Türk Tasarım Danışma Konseyi’nin hazırladığı ve Kasım 2014’te yürürlüğe giren “Tarım Strateji Belgesi ve Eylem Planı (2014-2016)” Hedef 4, faaliyet 1’de belirtilen “Türkiye’nin Tasarım Envanteri’nin Hazırlanması” çalışması Birliğimiz ve Endüstriyel Tasarımcılar Meslek Kuruluşu (ETMK) sorumluluğunda yürütülmektedir.
     Envanterin amacı, Türkiye’de endüstriyel tasarım faaliyetlerinin insan kaynağı ve ekonomik açılardan hacmini, faaliyetlerin hangi sektörlere dağıldığını, endüstriyel tasarımcılar mesleklerini nasıl icra ettiklerini, uzmanlık alanlarını ve gelir durumlarını araştırmaktır. Hazırlanacak envanter, devlet desteklerine, vergi teşviklerine ve Türk Tasarım Danışma Konseyi’nde yapılacak çalışmalara temel oluşturacaktır.
     Bu doğrultuda; bünyesinde endüstriyel tasarım faaliyeti bulunduran veya endüstriyel tasarım hizmeti  alan üretim veya pazarlama firmalarına, endüstriyel tasarım hizmeti veren ofis veya şirketlere, dört yıllık endüstri ürünleri tasarımı veya endüstriyel tasarım bölümlerini bitirmiş tasarımcılara yönelik hazırlanmış anketlere Birliğimiz web sayfasındaki (www.tobb.org.tr ) “Endüstriyel Tasarım Envanteri Anketleri İçin Tıklayınız.” Adlı bölümden ulaşabilirsiniz.