Sayın Üyemiz,
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden (TOBB) alınan yazıda, Ticaret Bakanlığı’nın yazısına atfen, eşbaşkanlığını Ticaret Bakanımız Sayın Ruhsar Pekcan’ın yürüttüğü “Türkiye-Çin Halk Cumhuriyeti Karma Ekonomik ve Ticaret Komitesi (KEK)” 17. Dönem Toplantısı teknik müzakerelerinin 1-5 Eylül 2019 tarihlerinde gerçekleşmesinin planlandığı belirtilmekte ve anılan toplantıda kullanılmak üzere aşağıda sıralanan hususlarda bilgi notlarına ihtiyaç duyulduğu belirtilmektedir.
– 16. Dönem KEK Toplantısı sonucunda imzalanan ve bir örneği ekte sunulan Mutabakat Zaptı’nda yer alan hususlara ilişkin varsa kaydedilen gelişmeler ya da yaşanan sorunlar
– Mezkur KEK Toplantısı sırasında gündeme getirilmesinde yarar görülen ya da Çin tarafınca gündeme getirilebileceği tahmin edilen konular
– Anılan toplantı sonucunda imzalanması öngörülen Mutabakat Zaptı’nda yer alması talep edilen hususlar (İngilizce ve Türkçe olarak)
Bu kapsamda, yukarıda sıralanan hususları içeren bilgi notlarının TOBB’a iletilmek üzere, en geç 2 Ağustos 2019 tarihine kadar TOBB’a (E-posta: yasar.beyaz@tobb.org.tr) gönderilmesi hususunu bilgilerinize sunarız.
Saygılarımızla,