Sayın Üyemiz,
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden alınan yazıda, Yurt Dışı Birim, Marka ve Tanıtım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ çerçevesinde Türk Ticaret Merkezleri’nin (TTM); yurt dışında kuruluş işleyişine ilişkin usul ve esasları Ticaret Bakanlığınca belirlenen işletici şirket tarafından yurt dışında açılan, kullanıcı şirketlerin Türkiye’de üretilen ürünlerinin tanıtım/pazarlamasında etkinliği sağlaması amacıyla iş geliştirme ve danışmanlık merkezleri ile birlikte mağaza/ofis/depo/showroom birimlerini bulunduran merkezler olarak tanımlandığı bildirilmektedir.
Yazıda, TTM’lerin destek kapsamına alınabilmesi amacıyla ve TOBB tarafından kurulan şirket veya söz konusu şirket ile diğer işbirliği kuruluşu/kuruluşları ortaklığında bir proje özelinde Ticaret Bakanlığı’na başvurulması ve ilgili Bakanlıkça projenin uygun bulunması gerektiği belirtilmektedir.
Sn. Cumhurbaşkanımız tarafından açıklanan eylem planı uyarıca anılan mevzuat çerçevesinden 35 yeni TTM’nin daha kurulması planlanmaktadır. Söz konusu yeni TTM’lerin başta Amerika Birleşik Devletleri (ABD), Çin, Rusya Federasyonu, Hindistan, Japonya, Kanada, Meksika, Endonezya, Nijerya ve Güney Afrika Cumhuriyeti’nde faaliyete geçmesi hedeflenmektedir.
Anılan yeni TTM’lerin hangi ülke/şehirlerde yer alması ve hangi sektörler özelinde faaliyetlerini yürütmesinin faydalı olacağının anlaşılmasını teminen TOBB tarafından bir çalışma yapılmaktadır. Bu itibarla, yukarıda belirtilen ülkeler öncelikli olmak üzere yeni açılacak TTM’lerin lokasyonları ve bu lokasyonlarda yer alması talep edilen potansiyel sektör(ler)ün tespiti amacıyla, ekte bir örneği sunulan bilgi talep tablosunun doldurularak 25 Nisan 2019 tarihine kadar Odamıza (E-posta: burcu.akkaya@giresuntso.org.tr) gönderilmesi hususunu bilgilerinize sunarız.

Bilgi Talep Tablosu’nu indirmek için tıklayınız

Saygılarımızla