29-30 Kasım 2016 tarihlerinde Tunus’ta, Tunus’a Ekonomik Destek ve Yatının Konferansı’mn düzenleneceği ve konferansta katılımcı ülkelerin devlet ve hükümet yetkililerini, uluslararası örgütlerini, özel sektör temsilcilerini ve işadamlarını bir araya getirecek çeşitli oturumlann gerçekleştirileceği belirtilmektedir.
Söz konusu etkinlikle, Tunus devriminden sonra ülkenin öz kaynaklan ile gerçekleştirilemeyen kalkınma projeleri için uluslararası toplumun desteğinin sağlanması hedeflenmektedir. Konferansta aynca 2016-2020 Ulusal Kalkınma Planı çerçevesinde Tunus’ta gerçekleştirilecek olan önemli projelerin açıklanması, bu projeler için katılımcı ülkelerden siyasi ve ekonomik destek sağlanması ve uluslararası özel sektör temsilcilerinin kalkınma planı çerçevesindeki yatırım imkânlarım tanımaları amaçlanmaktadır. Bahsi geçen projeler temel olarak tarım, uzay ve havacılık, lojistik, turizm, yeşil ekonomi, yenilenebilir enerji, otomotiv, tekstil ve inşaat sektörlerindedir.