“Sera Gazı Emisyonlarının Takibi Hakkında Yönetmelik” kapsamında sera gazı emisyonlarını raporlamakla yükümlü kuruluşlar,30 Nisan 2016 tarihine kadar emisyon raporlarını Bakanlık tarafından yetkilendirilmiş doğrulama kuruluşlarına doğrulatarak Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na sunacaktır.Bu çerçevede,TSE TS EN 14064-3 kapsamında gerçekleştirdiği doğrulama faaliyetlerine ek olarak yönetmelik kapsamında da doğrulama hizmeti verileceğini duyurdu.
Bu doğrultuda Türk Standartları Enstitüsünden yapılan açıklamaya göre; gözetim ve muayene hizmetleri kapsamında Ekonomi Bakanlığı tarafından Uluslar arası Gözetim Şirketi olarak yetkilendirilmiş ve TS EN ISO/IEC 17020 kapsamında TÜRKAK tarafından A tipi muayene kuruluşu olarak akredite edilmiştir.Enstitü bünyesinde Muayene Gözetim Merkezi Başkanlığı tarafından,
Asansör muayenesi,parti malı uygunluk belgesi,ihracat/ithalat için yükleme öncesi ve yükleme sonrası gözetim,piyasa gözetimi ve denetimi,LPG tanklarının periyodik muayenesi,elektriksel ölçümler,İSG ekipmanları periyodik muayenesi,Gemilerden tahliye işlemlerinin gözetimi,tedarikçi değerlendirmesi,sera gazı beyanı doğrulaması,Müşteri şartlarının uygunluğun üçüncü taraf bir kuruluş olarak değerlendirilmesi,ithalata uygunluk değerlendirilmesi,TSE hizmet yeri belgelendirme,Müşteri dostu kuruluş ve müşteri dostu marka belgelendirme,tahribatsız muayene,kaynak prosedür onayı,çelik konstrüksiyon gözetimi gibi uygulamalar verilecektir.