Sayın üyemiz
Toprak Mahsulleri Ofisi Giresun Şube Müdürlüğü’nden alınan yazı ve dilekçe örneği aşağıda bilginize sunulmuştur.


Kuruluşumuz Cumhurbaşkanımız tarafından 2021/2022 döneminde kabuklu fındık alımlarıyla görevlendirilmiştir.Bu kapsamda tüm teknik alt yapı, depo, personel ve diğer hazırlıklarımız tamamalanmış olup resmi internet adresimizde ”Toprak Mahsulleri Ofisi Fındık Alımlarına Başlıyor” başlığı altında kamuoyu duyurusu yayınlanmıştır.

Alımlarda kronik hastalığı olan covid- 19 bulaşmış hastanede ya da evinde karantinada olan, seyahat engeli olan ile hastanede veya evinde yatağa bağımlı üreticilerimiz, muhtar onaylı ”Fındık Teslim Yetkilendirme Belgesi ” ( Ek- 4 ) ile öncelikle belirleyecekleri 1. derece akrabası eş, ana, baba ve çocuk) eliyle fındık teslim edebileceklerdir.Ancak ailenin tamamının karantinada veya birinci derece akrabasının olmaması durumunda 2. derece akrabası eliyle fındık teslimatı yapabileceklerdir.