Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği öncülüğünde, Türkiye Ekonomi Politikaları Vakfı (TEPAV) işbirliğinde ve Vodafone sponsorluğunda, Türkiye’nin en hızlı büyüyen başarılı şirketlerinin belirlenerek, görünürlüklerinin arttırılması ve ekonomik bağlantılarının kuvvetlendirilmesi amacıyla ‘TOBB Türkiye 100 Programı’ yürütülmektedir.

2011 yılından beri yürütülmekte olan ‘TOBB Türkiye 100 Programı’ ile ‘TOBB Türkiye 100 Şirketleri’nin başarıları TOBB ve TEPAV tarafından tescil edilecek, ulusal yayın organlarında çıkacak haberler aracılığı ile şirketlerin görünürlükleri artacak, görünürlüklerinin artmasıyla yeni müşteri, yatırım, yetenek ve fırsatlara erişimi kolaylaşacaktır.

2021 yılında devam edecek olan ‘TOBB Türkiye 100 Programı’ na başvuracak şirketlerin, 2017-2019 dönemindeki yıllık ortalama satış gelirlerinin büyüme hızı dikkate alınarak değerlendirilecek olup, satış gelirlerini en hızlı artıran ilk 100 şirket ile ilk başvuru yapan 2000 şirket, Vodafone tarafından ödüllendirilecektir.

Türk özel sektörünün dünyayla olan bağlantılarının kuvvetlendirilmesine imkan sağlayacak olan söz konusu programa başvurmak isteyen ve ekte detayları sunulan kriterlere uyan firmaların en geç 31 Mart 2021 tarihine kadar turkiye100.tobb.org.tr adresi üzerinden müraacatta bulunmaları gerekmektedir