Değerli Üyemiz, TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Sürekli Eğitim Araştırma ve Uygulama Merkezi (TOBB ETÜSEM), 2006 yılından beri, başta TOBB, Oda ve Borsalar olmak üzere iş dünyasına yönelik eğitimler ve danışmanlık hizmeti sunmaktadır. 2017 yılından itibaren eğitim portföyüne deneyimli akademisyenler tarafından hazırlanan eğitim modülleri ve sertifika programları dahil edilmiştir. Online eğitimlerin, çalışma hayatının içerisinde bulunan siz sayın üyelerimizin ilgisini çekeceğini düşünüyoruz.
Online eğitimler, e-kampus işbirliği ile sunulmaktadır. Tüm online eğitimlere bireysel satış platformu olan adresinden inceleyebilirsiniz. Ayrıca bazı eğitim programlarının demo linkleri incelemeniz için aşağıda bilgilerinize sunulmuştur.
Müracaatların 0312 292 42 02 nolu telefondan TOBB ETÜSEM’e yapılması gerekmektedir.
 • Kriz Ortamında İşletme Yönetimi Eğitimi:
https://e-kampus.com/html5/tobb_duyuru/kriz_ortami/story_html5.html
 • Yönetim ve Organizasyon Eğitimi:
https://e-kampus.com/html5/tobb_duyuru/yonetim_organizasyon/story_html5.html
 • Mali Tablolar Analizi Eğitimi:
https://e-kampus.com/html5/tobb_duyuru/mali_tablolar/story_html5.html
Programlar :
Finansal Okuryazarlık Sertifika Programı
 • Finansal Yönetime İlişkin Genel Bilgiler
 • Temel Muhasebe
 • Mali Tablolar Analizi
 • Finansman Kaynakları
 • Dış Ticaretin Finansmanı
 • Finansal Araçlar
 • Çalışma Sermayesi Yönetimi
 • Yatırım Kriterleri ve Sermaye Bütçelemesi
 • İşletme Riski Yönetimi
Digital Pazarlama ve Sosyal Medya Sertifika Programı
 • Sosyal Medyaya Giriş
 • Sosyal Medyanın Önemi
 • Sosyal Medyanın Hayatımıza Girişi
 • Sosyal Medya Platformları
 • Ne Zaman Ve Nasıl İçerikler Girmeli?
 • Marka Hikayeleri
 • Sosyal Medyada Diyalog/Kriz Yönetimi
 • Sosyal Medya Kampanyası Nasıl Yaratılır?
 • Platformlarda Nasıl Reklam Verilir?
 • Viral Pazarlama Nedir? Nasıl Yapılır?
 • Sosyal Medyada Görsel Hazırlama Araçları
 • Sosyal Medyada Monitoring Nasıl Yapılır?
Mini MBA Sertifika Programı
 • Türkiye’de Girişimcilik
 • Temel Muhasebe
 • Finansal Yönetim
 • Mali Tablolar Analizi
 • Yönetim ve Organizasyon
 • İnsan Kaynakları Yönetimi
 • Pazarlama Yönetimi
 • Satış ve Teknik Yönetimi
 • Tedarik Zinciri Yönetimi
Online Eğitim Programları/Eğitimleri Kataloğu
 • İş Yaşamında Başarı İçin Profesyonel Davranışlar Eğitimi
 • İletişim Becerileri Eğitimi
 • Kendini Yönetme(Öz Yönetim) Becerileri Eğitimi
 • İş Yaşamında Psikolojik Dayanıklılık Eğitimi
 • Problem Çözme Becerileri Eğitimi
 • Takım Çalışması Eğitimi
 • Liderlik Becerileri Eğitimi
 • İşletme Sermayesi Yönetimi Eğitimi
 • Finansman Kaynakları Eğitimi
 • Hisse Senedi Değerleme Eğitimi
 • İşletme Riski Yönetimi Eğitimi
 • Tahvil Değerlemesi Eğitimi
 • Yatırım Kriterleri ve Sermaye Bütçelemesi Eğitimi
 • Dış Ticaretin Finansmanı Eğitimi
 • Finansal Araçlar Eğitimi
 • Finansal Kuruluşlar Eğitimi
 • Kurumsal Yönetim Eğitimi
 • Türkiye’de Girişimcilik Eğitimi
 • Yönetim ve Organizasyon Eğitimi
 • Pazarlama ve Pazarlama Yönetimi Eğitimi
 • Satış ve Satış Yönetimi Eğitimi
 • Üretim/İşlemler Yönetimi Eğitimi
 • Temel Muhasebe Eğitimi
 • Finansal Yönetim Eğitimi
 • Mali Tablolar Analizi Eğitimi
 • Risk, Getiri ve Portföy Yönetimi Eğitimi
 • Tedarik Zinciri Yönetimi Eğitimi
 • Yöneticiler İçin İnsan Kaynakları Yönetimi Eğitimi
 • İş Hukuku Eğitimi
 • Ticaret Hukuku Eğitimi
 • Proje Yönetimi Eğitimi
 • Müzakere Teknikleri Eğitimi
 • Kriz Ortamında İşletme Yönetimi Eğitimi
 • Kamuda Etik Davranış Eğitimi