Alım Fiyatlarımız; Giresun kalite 10.50 TL/Kg – Levant kalite; 10.00 TL Kg’dır,
21 Ağustos 2017 tarihinde başlayan fındık alımlan ekte listesi sunulan 40 noktada 200 kişilik ekiple devam etmektedir.
Bugün itibariyle 12.000 üreticiden 21.500 ton findik satın alınmıştır. 166 milyon TL ödeme yapılmıştır.
Giresun Ticaret Öorsası ile yapılan işbirliği kapsamında Giresun’da bulunan lisanslı depolarda TMO olarak fındık satın alınmaya başlanmıştır.
Üreticiler randevularım www.tmo.gov.tr internet adresinden ve alım noktalarından alabilirler. Önümüzdeki günler için 44 bin üreticiye, 102 bin ton findik için randevu verilmiştir.
Üreticilerimizin Lehine Yapılan İlave Düzenlemeleri
  • TMO’ya findik satacak üreticilerin dekar başına teslim edeceği ürün miktarı 130 kg’a çıkarılmıştır.
  • Fındık almalarında uygulanan çürük oram %3’ten %5’e, çatlak oram %2’den %7’ye çıkarılmış, asgari randıman oranı % 40’dan % 37’ ye düşürülmüştür.
  • Ödemeler 15 günden 1 haftaya çekilmiştir.
  • TMO tarafından alım noktalan 18’den 40’a çıkarılmıştır. Böylelikle fındık alımlan için depolama kapasitesi artırılmış, günlük abm kapasitesi uygulanan tedbirlerle artınlmış ve hatta findik atımlarıyla ilgili randevu kapasitesini üreticiler dolduramadığından bu kapsamda üretici randevuları 15-20 gün geriye çekilerek findik alımlan hızlandınlmıştır.
“Fındık Stratejisi” kapsamında 2017 yılı ürünü için findik üreticilerine alan bazlı gelir desteği 170 TL/da ile mazot, gübre ve toprak analizi olarak da 13 TL/da üzerinden destekleme yapılacaktır.
Üreticilerimiz findik alımlan konusunda her türlü bilgi ve şikâyeti Alo Ürün Hattı’na da[(312 416 34 10-14 (5 hat)] bildirebilirler.