Mısır kullanan sektörün ihtiyacının karşılanması ve yurtiçi piyasa dengelerinin sağlanmasını temindi Kuruluşumuzca 29 Mayıs 2Û1S tarihinde yapılan ihale neticesinde 190 bin ton mısır için İthalat bağlantısı yapılmıştır.
İthalat bağlantısı yapılan mısır gemilerinin Bandırma, Derince, İzmir, Mersin ve Samsun limanlarına Haziran ayının ilk yarısından İtibaren gelmesi beklenmektedir.
İthal edilen mısırlar ise 945 TL/Ton (KDV hariç, manipülasyon dahil) fiyatla sadece kullanıcılarına (besici vc yetiştiriciler ile kendi yemini kendisi imal eden işletmeler, yem. nişasta ve irmik fabrikaları) yönelik peşin bedel mukabili satılacaktır.
Konu ile ilgili hinterlandınızda bulunan besici ve yetiştiricilere, birliklere ve yem. irmik, nişasta fabrikalarına gerekli duyurular yapılarak talep toplanacaktır. Talep sahipleri taleplerini hinterlandında bulunduğu (talep sahibi firmanın vergi kaydının bulunduğu ilçe/ilin bağlı olduğu TMO şube müdürlüğüne) şube müdürlüğüne bildireceklerdir. Hinterlant dışı başvurular kabul edilmeyecektir. Müracaatlar, 08 Haziran 2018 tarihi mesai bitiminde sona erecektir. Talep sahipleri hinterlandında bulunduğu şube müdürlüğü kanalıyla en yakın liman şube (sadece bir liman şubesinden talepte bulunabilecektir) stoklan için müracaat edeceklerdir. Müracaat sahiplerinden birden fazla yerde işletmesiyfabrikası bulunanların talep etmesi halinde fiili tüketimleri bölünecek ve birden fazla şubeden (limandan) teslimat yapılabilecektir.
Talep sahiplerinin hinterlandında bulunduğu şube müdürlüğüne talep formu (Ek-1) ve yem fabrikalanmn 2017 yılma ait fiili tüketim belgesi, besici ve yetiştiricilerin ise hayvan sayılarını (kaç baş ve cins) gösteren belge ile birlikte müracaat etmesi gerekmektedir.
Mısır Satışında:
Fiili tüketim hesabında fabrikalar için 2017 yılı fiili tüketim miktarı, besici ve yetiştiriciler için talep sahiplerinin kayıtlı oldukları İl/İlçe Tarım Müdürlüklerinden kaç baş ve cins hayvan beslediklerini belgelemeleri hâlinde; büyük baş hayvan başına günde 2 kg, küçükbaş hayvan başına ise günde 1 kg hesabı üzerinden 2 aylık tüketim miktarına kadar satış yapılabilecektir. Kanatlı hayvan yetiştiriciliği ile besiciliği yapan vc yemini kendisi imal eden işletmelere ise İl/İlçe Tarım Müdürlüklerinden yemini kendilerinin imal ettiklerini ve kaç baş ve cins hayvan yetiştirdiklerini belgelemeleri hâlinde; kanatlı hayvan başına günde 60 gr üzerinden 2 aylık tüketim miktanna kadar satış yapılabilecektir. Hindi için bu rakam günde 300 gr, yarka, civciv vb. için 20 gr, hindi palazı için ise 175 gr üzerinden fiili tüketim hesabı yapılacaktır.
Talep sahipleri 2017 yılında mısıra dayalı mamul madde ihracatı yapmadıklarını veya yaptılar ise 2017 yılı mamul madde ihracatı karşılığında mısır ithalatı hak ediş miktarım belgeleyeceklerdir (Ekonomi Bakanlığı Bölge Müdürlüğü veya mali müşavir). Bu miktar yıllık fiili tüketim miktarlarından düşülerek hesaplamalar buna göre yapılacaktır.
Ayrıca yem fabrikalarından halen faaliyette olduklarına gösterir belge (Talep sahipleri, faaliyette olduklarına dair belgeyi bağlı oldukları odalardan onaylı olarak alacaklardır.) istenecektir.