Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı, Tehlikeli Mal ve Kombine Taşımacılık Düzenleme Genel Müdürlüğü’nden alınan bir yazıda, ülkemizin 30/11/2005 tarih ve 5434 sayılı kanun ile taraf olduğu “Tehlikeli Malların Karayolu ile Uluslar arası Taşınmasına İlişkin Avrupa Anlaşması (ADR) çerçevesinde yürürlüğe giren 24/10/2013 tarih ve 28801 sayılı resmi gazetede yayınlanan Tehlikeli Maddelerin Karayolu ile Taşınması Hakkında Yönetmeliğe uygun olarak tehlikeli malları taşınması gerektiği belirtilmektedir. Ayrıca bu yönetmeliğin Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı başlıklı 33.’üncü maddesinin birinci fıkrası kapsamında hazırlanan “Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı Hakkında Tebliğ” 22/07/2014 tarihli ve 29007 sayılı resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdiği ve söz konusu tebliğ kapsamına kalan işletmeler için Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı (TMGD) istihdam etme veya TMGD’lerden hizmet alma zorunluluğunun 01/07/2015 tarihi itibari ile başladığı vurgulanmaktadır.
 Bu kapsamda bahsedilen Tebliğ’in yürürlüğe girmesinden bugüne kadar ki süreçte karayolu ile tehlikeli madde taşımacılığı sürecine dahil olan gerçek ve tüzel kişilerce farklı farklı yorumlanmasının önüne geçmek ve Tebliğ’in amaç ve hedeflerine uygun olarak uygulanmasını temin etmek amacıyla Müsteşarlık Makamı’nın 22/01/2016 tarih ve 5626 sayılı Olur2u ile yürürlüğe giresn genelge (2016/MKTDGM-01/MGD) ilgili Genel Müdürlüğün www.tmkt.gov.tr internet sitesinin Mevzuat/Genelgeler bölümünde yayınlanmıştır.