T.C. Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Tehlikeli Mal ve Kombine Taşımacılık Düzenleme Genel Müdürlüğünden bildirilen duyuruda 
“Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı Hakkında Tebliğ” kapsamında Bakanlığımızca Yetkilendirilen TMGD sayısının ve Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı Kuruluşlarının Yetkilendirilmesi Hakkında Yönerge kapsamında yetkilendirilen TMGDK sayısının yeterli olduğu dikkate alındığında, 01/01/2018 tarihi itibarıyla Tebliğ’in Geçici 2 inci maddesindeki TMGD istihdam etme muafiyetinin kalkmasında ve bu Geçici 2 inci madde kapsamında TMGD istihdam edecek işletmeler için TMGD istihdamında bir sakınca olmayacaktır.
Bununla birlikte, taşımacılık faaliyetinde bulunan ve/veya toptan satış yapan akaryakıt istasyonları 01/07/2015 tarihinden beri hem Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesi Yönergesi hem de Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı Tebliği kapsamında sorumlulukları bulunmaktadır.
Toptan satış ve/veya taşımacılık faaliyetinde bulunmayan TMGD Tebliğinin Geçici 2.maddesi kapsamında olan ve sadece perakende satış yapan akaryakıt istasyonlarından aşağıdaki kriterleri sağlayanların;
  • İstasyonda bulunan bilumum akaryakıt çeşitlerinden toplam olarak günlük 4000 lt’den az satış yaptığını 6 ayda bir TMGDK’dan alacakları aylara göre satış miktarını da gösteren raporu ilgili Bölge Müdürlüğüne ibraz etmek,
  • İstasyonun yerleşim alanları dışında bulunduğuna veya 300 m yakınında okul, hastahane, AVM vb. sosyal yapılar bulunmadığına dair bir kereye mahsus olmak üzere 31.01.2018 tarihine kadar TMGDK’dan alacakları raporu ilgili Bölge Müdürlüğüne ibraz etmek şartı ile,
sisteme entegrasyonunu sağlamak amacıyla bir sefere mahsus olmak üzere güvenlik danışmanı istihdam etmesi veya TMGDK’dan hizmet alması 31/12/2018 tarihine kadar ötelenmiştir.