Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’nın ilgili kuruluşu olan Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK), Avrupa Birliği’nin Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı olan IPA’nın Kırsal Kalkınma Birleşeni I (IPARDI  I) kapsamında 2007-2013 dönemi kapsamında uygulanacak yatırımlara ilişkin olarak,on beş başvuru ilanına çıkmış ve toplam yatırım tutarı 483.533.566,21 TL olan 471 proje ile sözleşme imzalanmıştır. IPARD I  Programının devamı niteliğindeki, 2014-2020 dönemini kapsayan IPARD II Programı ise 27 Ocak 2015 tarihinde Avrupa Komisyonu tarafından resmen onaylanmıştır.
2014-2020 dönemini IPARD II Programı kapsamında da,gıda, tarım ve hayvancılık sektörlerinde faaliyette bulunan üreticiler veya bu sektörlerde yatırım yapmak isteyen girişimciler ile kırsal alanda belirli yerel ürünlerin üretimi, kırsal turizm, kültür balıkçılığı gibi çeşitli yatırım yapmak isteyen kişilerin yatırımları için değişen oranlarda hibe desteği verilecektir.IPARD II Programı çerçevesinde 800 milyon Avro AB katkısı ile 245 milyon Avro Türkiye Cumhuriyeti katkısı olmak üzere 1 milyar Avro’nun üzerinde hibe kullandırılacaktır.
Sayın İlgili;
 Avrupa Birliği (AB) aday ve potansiyel aday ülkelere destek amacıyla 1085/2006 sayılı Konsey Tüzüğü çerçevesinde Katılım olup, Tarım ve Kırsal Kalkınma  Destekleme Kurumu IPA’nın beşinci bileşeni Kırsal Kalkınma Programının uygulanmasını yürütmektedir. Türkiye için IPA Kırsal Kalkınma Programı (IPARD 1) desteğinin 2007-2013 yıllarını kapsayan çok yıllı “Kırsal Kalkınma Programı” kapsamındaki uygulanması 2016 yılı sonu itibariyle tamamlanacaktır. Kurumumuz faydalanıcılarımıza IPARD I programı boyunca 42 ilimizde gerçekleştirilen projeler için %50 ile %65 oranlarında hibe desteği verilmiştir.
 Ankara, merkez ilçeleri bir kenara bırakıldığında özellikle kırsal kalkınma yatırımları açısından büyük potansiyele sahiptir. IPARD-I Programı döneminde İl Koordinatörlüğümüzce 471 proje için başvuru sahipleriyle proje imzalanmış olup toplam yatırım tutarı 482.533.566,21 TL (&75 AB katkısı, %25 TC Katkısı, hibe oranına göre faydalanıcı katkısı) ülke ekonomisine kazandırılmıştır, 260.521.508,34 TL (%75 AB katkısı, %25 TC Katkısı) hibe desteği sağlanmış olup devam eden projelerimizin de yıl sonuna kadar ödemeleri gerçekleştirilecektir. Ankara İl Koordinatörlüğü olarak, başkentimize ve ülkemize AB standartlarında modern işletmeleri yatırıma kazandırılmış bulunmaktayız. Yatırıma dönüşen projelerimizle 42 İl Koordinatörlüğü arasında birinci sırada yer almaktayız.
2015 yılı sonu itibariyle tamamlanan, ülke ekonomisine 3.445.251.695 Lirası hibe olmak üzere toplamda 6,9 Milyar Liralık yatırım kazandırılmıştır. (Toplam yatırım tutarına uygun harcamalar kapsamında olmayıp yatırımcı tarafından karşılanan harcamalarda dahildir )10.726 projeye sağlanan bu hibeler ile şuana kadar yatırılan istihdam sayısı ise 50.335 olmuştur. Bu dönemde 1.130 adet süt üretimi tesisi; 382 adet kırmızı et ve 726 adet kanatlı eti üretim çiftliğine; süt, et, meyve sebze ve su ürünlerinin işlenmesi ve pazarlanması sektörlerini içeren toplam 447 adet tarımsal sanayi işletmesine; 7294 adet arıcılık, süs bitkisi ve tıbbi-aromatik bitki üretimi yatırımına; 332 adet yerel ürün ve el sanatları yatırımına; 372 adet kırsal turizm ve 23 adet kültü balıkçılığı yatırımının yanında 20 adet teknik destek projesi desteklenmiştir. Ayrıca bu yatırımlar kapsamında 5.34’ü traktör olmak üzere yaklaşık 343.000 makine desteklenmiştir.
 2017 yılı itibariyle IPARD II programı kapsamında uygulanmasına geçilecektir. Kurumumuz tarafından IPSARD II programı kapsamında aşağıdaki alanlarda proje kapsamında destek verecektir. Destek verilecek alanlar ve destek oranları tedbir bazlı olarak sıralanmıştır olup; Atık Su ve Atık Yönetimi il ilgili harcamalar için tedbirin  hibe oranına ek %10 artış sağlanacaktır:
101- Tarımsal İşletmelerin Fiziki Yatırımlarına Yönelik Yatırımlar
(Destek Oranı %60-%70)
Süt Üreten Tarımsal İşletmeler
Kırmızı Et Üreten Tarımsal İşletmeler
Beyaz Et Üreten Tarımsal İşletmeler
Yumurta Üretim Tarımsal İşletmeler
Tarım Ve Balıkçılık Üretimlerinin İşlenmesi ve Pazarlanması İle ilgili Fiziki Varlıklara Yönelik Yatırımlar
(Destek Oranı %50)
Süt İşleyen İşletmeler
Süt toplama Merkezleri
Kırmızı Et Kesimhanesi
Kanatlı Et Kesimhanesi
Et işleme
Parçalama Tesisleri
Meyve-Sebze
Su Ürünleri
Çiftlik Faaliyetlerinin Çeşitlendirilmesi ve İş Geliştirme
(Destek Oranı %65)
Bitkisel Üretimin Çeşitlendirilmesi ve Bitkisel Ürünlerin İşlenmesi ve Pazarlaması
Arıcılık ve Arı Ürünlerinin Üretimi, İşlenmesi ve Pazarlanması
Zanaatkarlık ve Yöresel Ürün iletmeleri
Kırsal Turizm ve Rekreasyon Faaliyetleri
Kültür Balıkçılık
Makine Parkları
Yenilenebilir Enerji
 Katılım Öncesi Yardım aracı (IPA)’nın 2014-2020 yıllarını kapsayan II.Dönemi de I Döneminin devamı niteliğinde olup, ülkemizin AB müktesebatına uyum ve uygulama kapasitesinin geliştirilmesi ile ekonomik ve sosyal uyuma yönelik kapasitelerinin oluşturulması hedeflenmektedir.
 IPA kapsamındaki yardımların temel finansman önceliklerini gösteren belge olan Türkiye için Endikatif Strateji Belgesi 26 Ağustos 2014 tarihinde Komisyon tarafından kabul edilmiş ve bu belgede ülkemize 7 yıllık dönem için toplam 4.453,9 milyar Avro tahsis edilmiştir. Bunun 912,2 Milyon Avroluk Kısmı Tarım ve Kırsal Kalkınma sektörüne ayrılmıştır. IPARD-II Bütçesi ise T.C katkısıyla birlikte toplam 1 Milyar 45 Milyon Avrodur. IPA-II faydalanıcı ülkeleri ise Türkiye, Arnavutluk, Kosova, Karadağ, Sırbistan, Makedonya ve Bosna-Herse ‘ tir.
 IPARD-II Programı Avrupa Komisyonu tarafından 27 Ocak 2015 tarihinde onaylanmış ve ilk başvuru çağrı ilanına 18 Aralık 2015 tarihinde itibariyle çıkılmıştır.
 IPAARD-II programının ilk başvuru çağrı ilanı 28/Nisan/2016 tarihi itibariyle bitmiştir. Halen Ankara İl Koordinatörlüğümüzde ve 42 ili içeren ilgili koordinatörlüklerimizde incelmeler devam etmektedir.