TİM ve Sabancı Üniversitesi işbirliği ile Ülkemizin 41 ihracatçı firması, 22 üniversiteden 30 mentörünün katılımıyla 1 Kasım 2016 tarihinde başlamış elan İnoSuit Projesi; ülkemizin ihracat gücünü yüksek katma değerli üretimle arttırmak amacıyla, özgün ve bilimsel bir yaklaşımı ve metodolojiyi hayata geçirmeyi hedeflemiştir.
Bu kapsamda, ülkemizde “inovasyon yönetimi*’ ile üniversıie-sanayi işbirliği konularında yetkinliği bulunan üniversitelerimiz ve akademisyenlerimiz ile “kurumsal inovasyon sistemlerini” oluşturmayı hedefleyen ihracatçı firmalarımız eşleştirilmiş ve kapsamlı, odaklı, uygulamaya dönük ve bilimsel bir çalışma ile başarılı kazanımlar elde edilmiştir.
Bu amaçla, projenin 2. döneminden itibaren sene içerisinde projeye katılım için farıdı dönemlerde gelen talepleri ve başvuruları cevaplamakta gecikmemek amacıyla, proje başvurularının sene içerisinde 4 ayrı dönemde (Ekim, Ocak, Nisan ve Temmuz ayı) alınmasına karar verilmiştir. Ayrıca Ekim 2017!de başlaması planlanan dönemden itibaren, projeye katılım göstermek isteyen ve “inovasyon yönelimi” konusunda deneyime / uzmanlığa sahip, üniversiteler dışından uzmanların da projeye mentör olarak katılımları mümkün olacaktır.