Telif Hakları

351
İlgi:TOBB’nin 14.11.2019 tarihli ve 34221550-045.99-11325 sayılı yazısı
İlgi kayıtlı yazıda, TOBB 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’nun 41inci maddesi kapsamında Meslek Birlikleri tarafından açıklanan tarifeler ve ortak tarifeler üzerinde uzlaşma sağlanamaması ve sözleşme yapılamaması halinde müzakere edilmesi amacıyla Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın uygun görüşü ile oluşturulan Uzlaştırma Komisyonu’nun toplanması için başvuru hakkına sahip olduğu belirtilmiştir.
Malumunuz, MESAM, MSG, FİYAB, RATEM, MÜ-YAP, MÜYORBİR hazırladıkları tarifeleri Birliğimize göndermiştir.
Anılan Komisyon toplantısında, Müzik Meslek Birlikleri ve RATEM Meslek Birlikleri ile yapılan istişare sonucunda, Odanıza üye firmalardan sözleşme yapmak isteyenlerin olabileceği, bu talebin yeterli sayıya ulaşması halinde  tarifeler üzerinden indirimli olarak fiyat verebileceklerini ifade etmişlerdir.
Bu kapsamda, Müzik Meslek Birlikleri ve RATEM Meslek Birlikleri ile sözleşme yapmak durumunda olan üyelerinizin konu ile ilgili bilgilendirilmesi ve söz konusu toplu tarife indiriminden faydalanmak isteyen üyelerin bilgilerinin 13.12.2019 tarihine kadar (uzlastirma@tobb.org.tr) iletilmesi hususunda gereğini rica ederiz.