Ulaştırma,Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı’ndan gelen bilgilendirme kapsamında 30/12/2016 tarih ve 29934 sayılı Resmi Gazete’de (LİNK) yayınlanan Tehlikeli Maddelerin Karayoluyla Taşınması Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına dair Yönetmelik ile 24/10/2013 tarihli ve 28801 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan Tehlikeli Maddelerin Karayolu ile Taşınması Hakkında Yönetmelikte muhtelif değişiklikler bildirilmektedir.
İlgili mevzuat kapsamında “Tehlikeli Madde Taşımacılığında Kullanılan Eski Araç ve Üst Yapıların Muayene ve Belgelendirmeleri Hakkında Yönerge” de 30/12/2016 tarih ve 98853 sayılı Bakanlık Makam Olur’u ile yayımlanarak yürürlüğe girdiği belirtilmektedir.
Söz konusu yönetmelik ve yönergeye www.tmkt.gov.tr internet sitesinde mevzuat başlığı altından ulaşılabilmektedir.
Bilgilerinize duyurulur.