Tehlikeli Malların Karayoluyla Uluslar arası Taşınmasına ilişkin Avrupa Anlaşması kapsamında uygulamaya giren yönetmeliğin “Yetki Belgesi Sahibi Olma Zorunluluğu” başlıklı 6 ncı maddesi 3 üncü fıkrası gereğince bu yönetmeliğe ve ADR’ye göre tehlikeli maddelerin karayolu ile taşımacılığı alanında faaliyetler gösteren;dolduran,paketleyen,yükleyen,gönderen,alıcı,boşaltan ve tank-konteyner/taşınabilir tank işletmecileri bahsi geçen faaliyet alanlarından biri veya birden fazlası için Bakanlığa başvurarak Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesi (TMFB) almalarının 01.01.2014 itibarı ile zorunlu olduğu ifade edilmektedir.
Konuyla ilgili Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden yapılan açıklamaya göre;
“Bu hususa ek olarak 22.05.2014 tarihli ve 29007 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren “Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı Hakkında Tebliğ” kapsamında kalan bazı işletmelerin Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı (TMGD) istihdam etme veya TMGD’LERDEN hizmet alma zorunluluğunun 01.07.2015 tarihi itibarıyla başladığına vurgu yapılmaktadır.
Bu kapsamda TMFB sahibi işletmelerin  TMGD’lerden hizmet alma veya sözleşmeli olarak hizmet alma işlemlerinin kayıt,takip ve izlenebilmesi için ilgili Bakanlığın U-Net Otomasyon sistemi üzerinde KATİP (Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı İşlemleri) adı altında bir bilgisayar programının hazırlandığı bilgisi verilmektedir.Bu program ile TMFB sahibi işletmelerin bir TMGD zorunluluğu yerine getirilip getirmedikleri ilgili Genel Müdürlük ve Bakanlığa bağlı Bölge Müdürlerince izlenebilmektedir.
Bilgilerini ve söz konusu  yönetmelikler kapsamında tehlikeli maddeler ile iştigal edip henüz TMFB almamış ve TMFB alıp bir TMGD ile hizmet/istihdam sözleşmesi yapmamış olan Odanız üyesi ile ilgili firmaların bahsi geçen zorunluluklar konusunda bilgilendirilmeleri ve ayrıca,zorunlulukları yerine getirmeyenlerin yapılacak denetimlerde idari para cezası gibi yaptırımlarla karşılaşabilecekleri ifade edildi.