Ulaştırma , Denizcilik ve Haberleşme  Bakanlığı,Tehlikeli  Mal ve Kombine  Taşımacılık  Düzenleme  Genel Müdürlüğü’nden alınan bir yazıda ,karayolunda tehlikeli  madde  taşımacılığında kullanılan ADR Bölüm 9’da tanımlanan  araçların yıllık  muayeneleri ile ADR Bölüm 6 ‘da  tanımlanan üst yapıların ara  ve periyodik  muayenelerinin etkin  ve sağlıklı bir şekilde  yapılması ile bu muayenelerin yapılacağı  periyodik muayene merkezlerinin  işletim  usul ve esaslarına yönelik  hazırlanan ‘’ Tehlikeli  Madde Taşıyan  Araç ve Üst Yapıların  Teknik Muayeneleri Hakkında  Yönetmelik ‘’in 21/04/2016 tarih ve 29691 sayılı  Resmi Gazete ‘de yayımlanarak  yürürlüğe girdiği  belirtilmektedir.
Bahsedilen yönetmeliğe ilgili  genel müdürlük  internet sitesinde (www.tmkt.gov.tr) mevzuat başlığı altından ulaşılabilmektedir.