Akaryakıt firmalarına yönelik yeni düzenleme uygulamaya girdi.
Konuyla ilgili açıklama yapan Giresun Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Çakırmelikoğlu;Tehlikeli Maddelerin Karayoluyla Taşınması Hakkında Yönetmelik kapsamında;dolduran,paketleyen,yükleyen,gönderen,alıcı,boşaltan ve tank-konteyner/taşınabilir tank işletmecisi olarak bu faaliyetlerden biri veya birden fazlasıyla iştigal eden işletmelerin, almak zorunda oldukları Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesi’nin düzenlenmesi yönetmeliği Bakanlık onayı ile yürürlüğe girdiğine değindi.
GTSO Başkanı Çakırmelikoğlu sözlerini şöyle sürdürdü;
“Buna göre,yönetmelik kapsamındaki tehlikeli maddelerden bir takvim yılı içerisinde net elli ton ve üstü miktarda işlem yapanlar Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesi almak zorundadır.Sınıf 1, sınıf 6 ve sınıf 7 kapsamındaki tehlikeli maddelerle iştigal eden işletmeler, herhangi bir işlem miktarına bağlı olmaksızın Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesi almak zorundadır.Belge alma şartları ise yönetmelikte şöyle belirlenmiştir.Başvuru formu,işletmenin kuruluş gazetesi ve var ise değişiklik gösteren ticaret sicil gazetesi,tüzel kişiliklerde Ticaret Odası Faaliyet Belgesi, gerçek kişilerden oda kayıt belgesi,tüzel kişilerde temsil ve ilzama yetkili kişilerin imza sirkülerinin aslı veya noter onaylı sureti,gerçek kişilerde imza beyannamesi,yetkilinin adli sicil belgesi şarttır.Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesi işletmelerin bulunduğu (Trabzon) bölge müdürlüklerine başvurmaları sonucu alınır.Tehlikeli madde Faaliyet Belgeleri 5 yıllık süreli için düzenlenmektedir.Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesi ücreti ise 500 TL olarak tespit edilmiştir.”