Sayın Üyemiz,
TCMB tarafından,  Koronavirüs (Covid-19) salgınının küresel çapta yarattığı belirsizliğin Türkiye ekonomisi üzerindeki olası olumsuz etkilerinin sınırlandırılması amacıyla,
(i) Bankaların Türk lirası ve yabancı para likidite yönetiminde esneklik sağlanarak öngörülebilirliğin artırılmasına,
(ii) Reel sektöre kredi akışının kesintisiz devamını teminen bankalara hedefli ilave likidite imkânları tanınmasına,
(iii) Reeskont kredi düzenlemeleriyle ihracatçı firmaların nakit akışının desteklenmesine yönelik
ekteki tedbirler alınmıştır.
Üyelerimizin bilgilerine saygılarımızla arz olunur.
Saygılarımızla,

Duyuru Metni İçin Tıklayınız