Erzincan Tavuk Kombinamız stoklarında bulunan dondurulmuş 500 ton poşetli bütün tavuk, dondurulmuş 250 ton dökme bütlln tavuk.7.833 Kg. tavuk taşlık,28.511 Kg.tavuk ciğer,15.776 Kg. tavuk boyun teklif loplaAıak suretiyle 03.03.2017 günü saat 14:00’de Fa ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğümüzce satışi çıkartılmıştır.
Satış ile ilgili hususular Kürtünümüz Web sitesinde yayınlanan Satış Usul ve Esasları ile Özel Hükümlerde belirtilmiştir. Teklifler Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğüne elden teslim edilecektir. Üyelerimize duyurulur