05.06.2018 tarihinde Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Taşınmaz Ticareti Hakkında Yönetmelik çerçevesinde değerlendirmede bulunan Giresun Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Çakırmelikoğlu, konut ve gayrimenkul ticareti konusunda kayıt dışılığın önüne geçilmesi adına tedbirlerin artırılması gerektiğine vurgu yaptı.
Başkan Çakırmelikoğlu açıklaması şu şekildedir;
“İşletmeler, sektörde yaşanılan en önemli sorunlardan birisinin yetki belgesine sahip olmayan ve yönetmelikte belirtilen koşullara haiz olmayan şahısların taşınmaz ticareti gerçekleştirmeleri ve bunun karşılığında ücret almaları olduğunu ifade etmektedirler. Haksız rekabet koşullarının ortaya çıktığı bu durumda hem devletimizin vergi kaybı olduğu hem de sektörde bir standardizasyonun sağlanamadığı belirtilmektedir. Tapu Müdürlüklerinde işlem yapılırken Gayrimenkul Satış Sözleşmelerinin istenmesi bu sorunların çözülmesi için büyük önem taşımaktadır.
Bu çerçevede ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının gerekli denetimleri yapması ve gayrı resmi olarak taşınmaz ticareti gerçekleştirenlerin cezalandırılması talep edilmektedir.
Taşınmaz ticareti ile iştigal eden işletmelerle, taşınmaz sahipleri ve taşınmazı kiralayanlar ya da satın alanların aralarında güveni oluşturmak için bahsi geçen yönetmeliği destekleyici kanun ve yönetmelikler çıkarılarak, sektörde faaliyet gösteren işletmelerin korunmasına yönelik adımların atılması gerektiği ifade edilmiştir.”