Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı, tehlikeli Mal ve Kombine Taşımacılık Düzenleme Genel Müdürlüğü’nden alınan bir yazı da, ülkemizin, 30/11/2005 tarih ve 5434 sayılı kanun ile taraf olduğu yürürlüğe giren 24/10/2013 tarih ve 28801 sayılı resmi gazete’de yayınlanan Tehlikeli Maddelerin Karayoluyla Taşınması Hakkında Yönetmeliğe uygun olarak tehlikeli malların taşınması gerektiği belirtilmektedir. Ayrıca bu yönetmeliğin geçici 2.’nci maddesinde “Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce ilgili mevzuata göre imal edilmiş olan ADR Bölüm 3.2 Tablo A’da yer alan Sınıf 2 gazların karayoluyla taşınmasında kullanılan taşınabilir basınçlı ekipmanların, dönemsel muayeneleri ara muayene ve istisnai kontrollerinin ilgili mevzuata uygun bir şekilde ve ilgili mevzuatta tanımlanan yetkili kişilerce yapılması ve bu kontrol ve denetimlere göre elverişli olması halinde bunların kullanımlarına müsaade edilir” hükmüne atıfta bulunulmaktadır.
 Aynı yazıda, taşınabilir basınçlı ekipmanların taşınması ile ilgili olarak ADR Sözleşmesinin Kısım 5 sevkiyat prosedürleri bölümü doğrultusunda işaretleme, etiketleme ve dökümantasyon ile ilgili hususlar ve bölüm 6’da ise ambalajların, taşınabilir basınçlı ekipmanların, IBC’lerin, büyük ambalajların, tank ve dökme konteynırların üretim ve test zorunluluklarının tarif edildiği belirtilmektedir. Ek olarak da karayolu araçları ile nakledilen taşınabilir basınçlı ekipmanların ADR kurallarına göre imal edilmeleri, işaretlenip etiketlendirilmeleri ve belli periyodlarda test edilmeleri gerekmekte olup söz konusu Bakanlık tarafından 01 Ocak 2016 itibari ile yol kenarı denetimlerine başlanmış olup, uygunsuzluk tespit edilen araç ve taraflara idari para cezası uygulanmaktadır.
 Bu kapsamda yapılan taşımacılık faaliyetlerinde kişilerin, mülklerin korunması, diğer canlı varlıkları ile çevreye zarar vermeden güvenli ve düzenli şekilde yapılmasını sağlamak amacıyla bahse konu olan basınçlı ekipmanların ilgide kayıtlı mevzuat kapsamında test edilmeleri ve ADR’ye göre işaretlenmeleri gerekmektedir. İlgide kayıtlı mevzuata Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı internet sitesinde mevzuat başlığı altından ulaşabilmektedir.(www.sanayi.gov.tr)
 Aynı yazıda, taşınabilir basınçlı ekipmanların taşınması ile ilgili olarak ADR Sözleşmesinin Kısım 5 sevkiyat prosedürleri bölümü doğrultusunda işaretleme, etiketleme ve dökümantasyon ile ilgili hususlar ve bölüm 6’da ise ambalajların, taşınabilir basınçlı ekipmanların, IBC’lerin, büyük ambalajların, tank ve dökme konteynırların üretim ve test zorunluluklarının tarif edildiği belirtilmektedir. Ek olarak da karayolu araçları ile nakledilen taşınabilir basınçlı ekipmanların ADR kurallarına göre imal edilmeleri, işaretlenip etiketlendirilmeleri ve belli periyodlarda test edilmeleri gerekmekte olup söz konusu Bakanlık tarafından 01 Ocak 2016 itibari ile yol kenarı denetimlerine başlanmış olup, uygunsuzluk tespit edilen araç ve taraflara idari para cezası uygulanmaktadır.
 Bu kapsamda yapılan taşımacılık faaliyetlerinde kişilerin, mülklerin korunması, diğer canlı varlıkları ile çevreye zarar vermeden güvenli ve düzenli şekilde yapılmasını sağlamak amacıyla bahse konu olan basınçlı ekipmanların ilgide kayıtlı mevzuat kapsamında test edilmeleri ve ADR’ye göre işaretlenmeleri gerekmektedir. İlgide kayıtlı mevzuata Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı internet sitesinde mevzuat başlığı altından ulaşabilmektedir.(www.sanayi.gov.tr)