Son zamanlarda Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Genel Müdürlüğüne ulaşan başvurularda özetle, ticarette kullanılabilecek niteliklere sahip olabileceği değerlendirilen fiyat ve gösterge tertibatı bulunan otomatik olmayan tartı aletlerinin (Elektronik terazi) Otomatik Olmayan Tartı Aletleri Yönetmeliği (2014/31/AB)’nin 2 nci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamında herhangi bir uygunluk değerlendirme işlemine tabi olmaksızın (tip onaysız olarak) uygunsuz olarak piyasaya arz edildiği, bu tartı aletlerinin üzerlerinde “ALIM VE SATIM İŞLERİNDE KULLANILAMAZ” ibaresi yer almamasına rağmen e-ticaret siteleri başta olmak üzere birçok dağıtıcı firma aracılığı ile satışa sunulduğu, söz konusu ibare iliştirilmiş olan fiyat ve gösterge tertibatı bulunan tartı aletlerinin ise “bakkal ve manav terazisi” şeklinde satışa konu edildiği belirtilerek mevcut durumun ülkemizde bulunan imalatçı ve ithalatçı firmaları olumsuz etkilediğinden bahisle Bakanlığımızca gerekli işlemlerin yapılmasının talep edilmektedir.

Konuyla ilgili olarak, il müdürlüklerimizce yapılacak denetimlerde, Otomatik Olmayan Tartı
Aletleri Yönetmeliği (2014/31/AB)’nin “Uygunluk işareti” başlıklı 17 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan, “2 nci maddenin birinci fıkrasının (a) bendinde sayılan uygulamalarda kullanılması amaçlanan tartı aletlerinin Yönetmeliğe uygunluğu, tartı aletinin üzerinde 18 inci maddede belirtildiği şekilde CE işareti ile ek metroloji işaretinin mevcut bulunmasıyla gösterilir.” hükmü kapsamında, öncelikle, tartı aleti üzerinde “CE” ve ek metroloji işaretinin (“M”) bulunup bulunmadığının tespit edilmesi gerekmektedir. Bu doğrultuda yapılacak incelemelerde, tartı aleti üzerinde söz konusu “CE” ve “M” işaretlerinin bulunduğunun anlaşılması durumunda, ilgili tartı aletinin mezkur yönetmeliğin 2 nci
maddenin birinci fıkrasının (a) bendinde sayılan uygulamalarda kullanılması amaçlanarak piyasaya arz edildiği, aksi takdirde aynı maddenin (b) bendinde sayılan uygulamalarda kullanılması amaçlanarak piyasaya arz edildiği değerlendirilmektedir.

Bu bağlamda, yapılacak denetimlerde, otomatik olmayan tartı aletlerinin ilgili mevzuatında belirtilen gerekliliklerini karşılamadığının anlaşılması durumunda, ölçü aletlerine ait 2014/31/AB Yönetmeliğinin 2 nci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde sayılan uygulamalarda kullanılmayan veya kullanılması amaçlanmayan otomatik olmayan tartı aletlerinin (“CE” ve “M” işareti taşımayanlar, diğer bir ifadeyle uygunluk değerlendirmesine tabi olmayanlar) ilgili piyasaya arz gerekliliklerini karşılasa bile tartı aletinin, satın alıcısını yanıltacak ve anılan yönetmeliğin 2 nci maddesinin birinci
fıkrasının (a) bendinde sayılan uygulamalarda kullanılmayı işaret edecek şekilde satışa sunulduğunun tespit edilmesi halinde; ticaret maksadıyla satan, satışa arz eden ve satın alan açısından 3516 sayılı Kanunun 15 inci maddesinin (i) bendine göre, kullanıma sunulduktan sonra ticari ilişkide kullanıldığının tespit edilmesi halinde ise; ticari ilişkide kullanan kişi açısından aynı Kanunun 15 inci maddesinin (j) bendine göre aykırılık oluşturacağı mütalaa edilmekte olup yapılacak denetimlerde ilgili satıcı, dağıtıcı
veya yetkili temsilcide yapılacak incelemelerden başlanarak mümkün olması durumunda sürecin ilgili kullanıcılarına kadar işletilmesi ve alım satımda kullanıldığının tespit edilmesi halinde gerekli idari para cezasının uygulanacağı değerlendirilmektedir.

Sonuç olarak, yukarıda yapılan açıklamalar göz önünde bulundurularak ilgili mevzuat kapsamında söz konusu firmalar tarafından satışa sunulan veya piyasada bulundurulan otomatik olmayan tartı aletlerine yönelik olarak müdürlüğümüzce gerekli denetimlerin yapılacağı, yapılacak denetimler sonucunda mevzuata aykırılık tespit edilmesi durumunda gerekli yasal işlemlerin ivedilikle yapılacağı bu konuda ilgili mükelleflerin mağdur olmaması, konuyla ilgili olarak üyelerimizin bilgisine sunarız.

Önceki İçerikKobi Kredilerindeki Daralma Ekonomiyi Daha Da Olumsuz Etkileyebilir
Sonraki İçerikGİRESUNSPOR’DAN ZİYARET