Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında Tarıma Dayalı Yatırımların Desteklenmesi Hakkında
Tebliğ (Tebliğ No: 2023/51) 29 Aralık 2023 tarih ve 32414 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak
yürürlüğe girmiştir. Tebliğde ve Uygulama Esaslarında belirtilen yatırım konularına göre;
(1) Tarıma dayalı ekonomik yatırım konularında küçük ve orta ölçekli işletmeler için;
a) Tarımsal ürünlerin işlenmesi, paketlenmesi ve depolanmasına yönelik yatırım konularında;
1) Tıbbi ve aromatik bitkilere yönelik yatırımlar,
2) Bitkisel ürünlere yönelik yatırımlar,
3) Hayvansal ürünlere yönelik yatırımlar,
4) Çelik silo konusuna yönelik yatırımlar,
5) Soğuk hava deposu konusuna yönelik yatırımlar, hibe desteği kapsamında değerlendirilir.
b) Tarımsal üretime yönelik sabit yatırım konularında;
1) Kapalı ortamda bitkisel üretime yönelik yatırımlar,
2) Büyükbaş hayvan yetiştiriciliğine yönelik yatırımlar,
3) Küçükbaş hayvan yetiştiriciliğine yönelik yatırımlar,
4) Kanatlı hayvan yetiştiriciliğine yönelik yatırımlar,
5) Kültür mantarı üretimine yönelik yatırımlar,
6) Büyükbaş ve küçükbaş hayvan kesimhanelerine yönelik yatırımlar,
7) Kanatlı hayvan kesimhanelerine yönelik yatırımlar, hibe desteği kapsamında değerlendirilir.
c) Bu Tebliğ kapsamında bulunan konularla ilgili yenilenebilir enerji kaynakları kullanımına
yönelik yatırımlar hibe desteği kapsamında değerlendirilir.
ç) Su ürünleri yetiştiriciliğine yönelik yatırım konularında;
1) Denizlerde yetiştiricilik,
2) İç sularda yetiştiricilik, hibe desteği kapsamında değerlendirilir.
3) Tarıma dayalı ihtisas organize sanayi bölgelerinde yetiştiricilik,
hibe desteği kapsamında değerlendirilir.
d) Hayvansal ve bitkisel orijinli gübre işlenmesi, paketlenmesi ve depolanmasına yönelik yatırım
konularında;
1) Hayvansal orijinli gübre,
2) Bitkisel orijinli gübre, tesisleri hibe desteği kapsamında değerlendirilir.
(2) Kırsal ekonomik altyapı yatırım konularında küçük ölçekli işletmeler için;
a) Aile işletmeciliği faaliyetlerinin geliştirilmesine yönelik altyapı yatırımları,
b) Arıcılık ve arı ürünlerine yönelik yatırımlar,
c) Bilişim sistemleri ve eğitimi yatırımları,
ç) El sanatları ve katma değerli ürünlere yönelik yatırımlar,
d) İpek böceği yetiştiriciliğine yönelik yatırımlar,
e) Su ürünleri yetiştiriciliğine yönelik yatırımlar,
f) Tarımsal amaçlı örgütler için makine parkı yatırımları,
g) Tıbbi ve aromatik bitki yetiştiriciliğine yönelik yatırımlar,hibe desteği kapsamında
değerlendirilir.
Gerçek ve tüzel kişiler tarafından hazırlanacak yatırım proje tekliflerine uygun bulunması halinde
yatırım tutarının si oranında hibe desteği verilecek olup başvurular %50 29 Mart 2024 tarihine
uzatılmıştır. İlgili tebliğ ve uygulama rehberine “www.tarimorman.gov.tr” internet adresinden erişim
sağlanabilir. Proje başvuruları ‘https://hibedestek.tarimorman.gov.tr/Tarim/onlinebasvuru.aspx?
tip=3
‘ internet adresinden yapılmaktadır.

Üyelerimizin bilgisine sunulur.

Önceki İçerikBulgar-Türk İş Forumu
Sonraki İçerikKatılımevim BDDK Kapsamında Hizmet Vermektedir