Gümrük Birliği kapsamında AB VE Türkiye’de üretimi olmayan veya yetersiz olan hammadde veya yarı mamul niteliğindeki sanayi ürünlerinin gümrük vergilerinin üretici firmalardan gelen talepler çerçevesinde sıfırlanabildiği veya bu ürünler için belli bir miktarda tarife kontenjanı açılabildiği, askıya alma sistemi kapsamındaki başvuruların AB ülkeleri ile Ülkemiz arasında gerçekleştirilen ortak müzakerelerle neticelendirildiği belirtilmektedir.
Bu çerçevede, sanayicimiz tarafından kullanılan, AB ve Türkiye’de yeterli üretimi olmayan hammadde veya yarı mamul niteliğindeki eşya için tarife kontenjanı açılması yada bu ürünlerin gümrük vergilerinin askıya alınmasına ilişkin başvuruların http://www.ekonomi.gov.tr/portal/url/bta adresinde yer alan talep formları ile birlikte en geç 15.08.2016 tarihine kadar Ekonomi Bakanlığı İthalat Genel Müdürlüğü’ne intikal ettirilmesi gerekmektedir.