Sayın üyemiz;
Tarım İl Tarım ve Orman Müdürlüğü’nden alınan yazıda;

Tütün Mamulleri ve Alkollü İçkilerin Satışına ve Sunumuna İlişkin Usul ve Esaslar
Hakkında Yönetmelik’in 14 üncü maddesi uyarınca; sonu çift rakamla biten yıllarda, belge
sahiplerinin süre uzatım işlemlerini tamamlayabilmesi için süre uzatım bedelini bankaya
yatırmaları ve süre uzatım işleminin yapıldığının yetkili merci tarafından belge üzerinde
gösterilmesi gerekmektedir.

Belge bedellerinin yatırılması usulünde değişiklik bulunmamakta olup; bedellerin her
yıl olduğu gibi bu yıl da Mart ayı sonuna (31/03/2020 tarihine) kadar yatırılması
gerekmektedir.

Yurt genelinde uygulanan korona virüsle mücadele tedbirleri kapsamında, süre uzatım
işlemi gerçekleştirmek isteyen ve süre uzatım bedellerini yatırmış olan satıcıların belgelerinin
mühürlenmesi ve paraflanması işlemleri 15/04/2020-15/05/2020 tarihleri arasına ertelenmiştir.
Süre uzatım bedellerini yatırmış olan belge sahibi vatandaşlarımızın 15/04/2020 tarihine kadar
il veya ilçe müdürlüklerimize başvuruda bulunmasına gerek yoktur. Lüzum görülmesi halinde
belirtilen tarihlerin değiştirilmesi ve işlemlerin ötelenmesi hususu Başkanlığımızca yeniden
değerlendirilecektir.
Giresun İl Tarım ve Orman Müdürlüğü

Üyelerimize duyurulur