12/01/ 2012 tarihli ve 28171 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Takograf Cihazları Muayene ve Damgalama Yönetmeliği’nin “Yurt içinde taşımacılık yapan ve takograf kullanması zorunlu olan 1996 model ve sonrası araçlarda kullanılan analog veya elektronik takograf cihazlarının, dijital takograf ile değiştirilmesi zorunluluğunu içeren Geçici 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (d) bendi 4/07/2020 tarihli ve 31175 sayılı Resmi Gazete ile “2008 ve sonrası model araçlar, 1/10/2020 tarihinden sonraki ilk araç muayenesinden önce” olarak değiştirilmiştir.
Üyelerimizin bilgisine sunulur.