T.C. TİCARET BAKANLIĞI Uluslararası Anlaşmalar ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü’nden TOBB kanalıyla Odamıza ulaştırılan yazıda, “Suudi Arabistan’da son zamanlarda Türk ürünleri ve Türk firmalarına karşı yapılan haksız uygulamalar, bu ülkeyle olan ticaretimizi olumsuz yönde etkilemektedir. STK’larımız ve firmalarımız tarafından Bakanlığımıza iletilen şikayetler, adı geçen ülkenin firmalarımız aleyhine uyguladığı olumsuz muamelelerin devam ettiğini göstermektedir.” Denilerek, şu bilgilere yer verilmektedir.

“Konu Bakanlığımız tarafından gerek üst düzey temaslar vasıtasıyla, gerekse Suudi Arabistan’da mukim temsilciliklerimiz nezdinde yakından takip edilmektedir. Bu çerçevede, Sayın Bakanımız tarafından Suudi muhatabı Ticaret Bakanı Majid bin Abdullah Al Kasabi ile birçok defa temasa geçilmiş, Türk ihraç ürünlerine ve firmalarımıza uygulanan olumsuz muamelelerden duyulan üzüntü dile getirilmiş ve bahse konu menfi uygulamalara son verilmesi talep edilmiştir. Suudi Bakan tarafından iletilen cevaplarda ise, Suudi Arabistan’ın ticaret politikalarının ve uygulamalarının, ülkenin uluslararası taahhütlerine uygun bir şekilde tüm ticari ortakları ile serbest ve adil bir ticaretin sağlanmasına yönelik olarak belirlendiği iddia edilmiş, ülkemize yönelik ayrımcı bir tutumun sergilenmediği ifade edilmiştir.

Öte yandan, Suudi Arabistan gümrüklerinde ihraç ürünlerimize karşı uygulanan ticareti kısıtlayıcı uygulamalara son verilmesini teminen, Riyad Büyükelçiliğimizce Suudi Arabistan Ticaret Bakanlığı ve Dışişleri Bakanlığı ile görüşülmüştür. Ayrıca, gümrüklerde bekletildiği bildirilen sevkiyatlara ilişkin bilgiler Riyad Ticaret Müşavirliğimizce Suudi Arabistan Ticaret Bakanlığı ve Suudi Arabistan Dış Ticaret İdaresi’ne; Cidde Ticaret Ataşeliğimizce Cidde Gümrük İdaresi ve Cidde Ticaret Odası’na ileterek ürünlerin gümrüklerden çekilme süreçlerinin hızlandırılması talep edilmektedir.

Sorunun çözümünü teminen Bakanlığımız tarafından Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) nezdinde de gerekli tüm girişimler yapılmaktadır.”