Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden alınan yazıda; standardizasyon konusunda farkındalığı artırmak amacıyla, TSE ile gerçekleştirilen çalışmalarda, işletmelerde standardizasyon konusunda yeterli insan kaynağı bulunmadığının tespit edildiği ve bu kapsamda TSE ile birlikte bir eğitim programı oluşturulduğu belirtilmektedir.
Oluşturulan bu eğitimler;
  • İngilizce lisanına hakim (ÜDS, KPDS, YDS sınav sonucunda en az 70 puan veya diğer yabancı dil sınavlarında (TOEFL, IELTS vb.) eşdeğerinde puan gerekmektedir),
  • Alanındaki standartlara vakıf,
  • Tercihen Ar-Ge, tasarım, kalite kontrol ve üretim konularında tecrübeli,
  • Mümkünse daha önce standardizasyon konusunda görev almış
üst düzey yöneticilere, mühendislere veya teknik personele yönelik olarak hazırlandığı ifade edilmiştir.
27 Ocak 2020 Pazartesi gününe kadar http://std.tobb.org.tr adresinde yer alan standardizasyon veri tabanına ön kayıt yapılması gerekmektedir. Ön kayıt gerçekleştirildikten sonra veri tabanında yer alan kişilere yönelik TSE ile birlikte standardizasyon eğitimi ve ardından Milli Teknik Komite Toplantıları gerçekleştirilecektir. Veri tabanına kayıt ve eğitimler ücretsizdir.
Saygılarımızla.