Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Çalışma Genel Müdürlüğü’nden Birliğimize gönderilen 29.01.2018 tarihli ve 60036944-720-E.7851 sayılı yazıda; Genel Müdürlükleri tarafından Uluslararası Çalışma Örgütü’nün (ILO) teknik desteği ile yürütülen “Çalışma Hayatında Sosyal Diyaloğun Geliştirilmesi Projesi” kapsamında “Şirket Düzeyinde Sosyal Diyalog En İyi Uygulama Yarışması” düzenlendiği belirtilmektedir.
Türkiye’de şirket düzeyinde sosyal diyalog mekanizmalarının geliştirilmesine katkı sağlamak amacıyla mevcut şirket uygulamalarının belirlenmesi ve iyi uygulamaların tespit edilerek kamuoyuna tanıtılması yoluyla desteklenmesi amacıyla düzenlenen yarışma ile ilgili detaylı bilgilere www.csgb.gov.tr ve www.sosyaldiyalog.org internet adreslerinden ulaşılabileceği belirtilerek, poster ve başvuru koşullarının yer aldığı şartnamenin üyelerimize/şirketlerimize duyurulması istenmektedir.