Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği tarafından Odamıza iletilen ilgi yazı ile; Koronavirüs gerekçesi ile İran sınırımızda yer alan Kapıköy geçişi üzerindeki tren trafiği ilgili makamlar tarafından askıya alınmış, konuya ilişkin olarak, demiryolu taşımalarının vagon tahsisi yöntemiyle sürdürülmesi gündeme alınmıştır.
İran varışlı ve İran’dan gelecek olan boş vagon ve dolu yüklerle ilgili olarak 09.03.2020 tarihinde Ticaret Bakanlığı Gümrükler Genel Müdürlüğü’nün koordinasyonu altında Birliğimizin yanı sıra Sağlık, İçişleri, Dışişleri, Tarım ve Orman, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlıkları ile TİM ve UND yetkililerinin de katılımıyla yapılan toplantı neticesinde, demiryolu ile yapılan taşımalarda insan teması olmadığı için;
– Kapıköy geçişinin ilk olarak sınırlı sayıda vagon tahsis edilmesi kaydıyla İran yönüne taşımalara açılmasına,
– İran yönünden Ülkemize gelecek olan boş/dolu vagon taşımalarına ise, tampon bölgede kurulacak olan vagon dezenfektasyon sisteminin devreye alınması ve dezenfekte edilen vagonların en az 4 saat süreyle havalandırılmasını müteakip başlanmasına karar verilmiştir.
Bu şekilde, Koronavirüs nedeniyle kesintiye uğrayan sınır geçişlerimizin bulaşma riskine maruz kalınmaksızın idame ettirilmesi amaçlanmaktadır.
İran varışlı yüklemeler için sınırlı sayıda vagon tahsisine başlanmış olup, vagon tahsis talepleri yazılı olarak TCDD A.Ş. Lojistik Dairesi’ne iletilecek ve vagon tahsis işlemleri adı geçen Dairenin yazılı onayı üzerine tamamlanacaktır.
BTK (Bakü-Tiflis-Kars) demiryolu hattı üzerinden Orta Asya ülkelerine yapılacak taşımalara ilişkin talepler ve vagon tahsisleri için de aynı yöntem izlenecektir.
İlk aşamada çabuk bozulabilecek yüklere öncelik tanınacaktır. Yüklemeler bir program dâhilinde gerçekleştirilecek olup, aşağıda belirtilen irtibat noktalarından teyit alınmaksızın planlama yapılmaması sevkiyatların doğru yönetilmesi açısından önem arz etmektedir.
Soru ve talepler için TCDD A.Ş. Lojistik Dairesi Başkanlığı bünyesinde irtibat noktaları aşağıda bildirilmiştir.
Telefon No:           0312 31113 05
Faks No:               0312 311 17 92 – 0312 310 95 07
Naci Özçelik:         0505 450 46 97
Oktay Aydınoğlu:   0535 977 87 20
Nevzat Dede:        0505 43175 35