Şili’ye İhracatta Kullanılan Tercihli Menşe İspat Belgeleri

293
TOBB’dan gelen yazıya istinaden;
İlgi : Ticaret Bakanlığı’ndan alınan 05.05.2020 tarihli ve E-00054208512 sayılı yazı.
İlgi’de kayıtlı yazıda, Şili Dışişleri Bakanlığı Uluslararası Ekonomi Müsteşarlığı’ndan Ticaret Bakanlığı’nagönderilen bir elektronik postada, Kovid-19 salgını sebebiyle alınan önlemler kapsamında, serbest ticaret anlaşması bulunan ülkelerden Şili’ye yapılan ithalat işlemlerinde tercihli menşe ispat belgelerinin dijital kopyalarının, salgının bitmesini takiben orijinal nüshalarının teslim edilmesi şartıyla kabul edileceğinin belirtildiği ifade edilmiştir.
Yazıda devamla, söz konusu elektronik postada geçtiğimiz Mart ayında Şili Gümrük İdaresi tarafından alınan ticaretin kolaylaştırılması önlemlerine ilişkin detaylı bilgiye de https://www.aduana.cl/se-establecenmedidas-de-facilitacion-del-comercio-exterior-para/aduana/2020-03-19/140021.html web sayfasından ulaşılabileceği bilgisinin paylaşıldığı vurgulanmıştır.
Bilgilerinize arz ederiz.