Sayın üyemiz,
02.04.2020 tarihinde Sosyal Güvenlik Kurumu duyurusuyla;
Mücbir sebep kapsamında sayılan işyerlerinin SGK Primleri ve bu işyerlerinin sahiplerine ait ( şirket ise ortaklarının) Bağkur prim ödemeleri ertelenmiştir.
24.03.2020 tarihli, 31078 sayılı mükerrer Resmi Gazete’de yayımlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği uyarınca Hazine ve Maliye Bakanlığınca 01.04.2020- 30.06.2020(bu tarihler dahil) tarihleri arasında mücbir sebep halinde olduğu kabul edilen:
Ticari, zirai ve mesleki kazanç yönünden gelir vergisi mükellefiyeti bulunan mükelleflere,
Koronavirüs salgınından doğrudan etkilenen ve ana faaliyet alanı itibarıyla:
 Alışveriş merkezleri dahil perakende,
 Sağlık hizmetleri,
 Mobilya imalatı,
 Demir çelik ve metal sanayii,
 Madencilik ve taş ocakçılığı,
 Bina inşaat hizmetleri,
 Endüstriyel mutfak imalatı,
 Otomotiv imalatı ve ticareti ile otomotiv sanayii için parça ve aksesuar imalatı,
 Araç kiralama,
 Depolama faaliyetleri dahil lojistik ve ulaşım,
 Matbaacılık dahil kitap, gazete, dergi ve benzeri basılı ürünlerin yayımcılık faaliyetleri,
 Tur operatörleri ve seyahat acenteleri dahil konaklama faaliyetleri,
 Lokanta, kıraathane dahil yiyecek ve içecek hizmetleri,
 Tekstil ve konfeksiyon imalatı ve ticareti,
 Halkla ilişkiler dahil etkinlik ve organizasyon hizmetleri sektörlerinde faaliyette bulunan mükellefler,
 Ana faaliyet alanı itibarıyla İçişleri Bakanlığınca alınan tedbirler kapsamında geçici süreliğine faaliyetlerine ara verilmesine karar verilen işyerlerinin bulunduğu sektörlerde faaliyette bulunan mükelleflere ait işyerlerinin
SGK primleri ve bu işyerlerinin sahiplerine ait Bağ-kur primleri aşağıdaki tabloda izah edildiği şekilde ertelenmiştir.
Dönem/ Yıl Normal ödeme zamanı Erteleme sonrası
ödeme zamanı
MART/ 2020 30/04/2020 02/11/2020
NİSAN/ 2020 01/06/2020 30/11/2020
MAYIS/ 2020 30/06/2020 31/12/2020
5510 sayılı Kanuna göre Kuruma verilmesi gereken her türlü bilgi, belge ve beyanname ile yapılması gereken başvuruların sürelerinde ertelemeye gidilmemiş olup cari usul ve sürelere göre işlem yapılacaktır.
Üyelerimizin bilgisine sunulur.