Pandemi dönemi tedbirleri kapsamında yiyecek ve içecek sektörü başta olmak üzere spor salonları, internet cafe, güzellik salonları, hamam, sauna, kaplıca gibi alanlarda faaliyet gösteren işyerlerinin faaliyetlerini geçici olarak durdurma kararına ilaveten talep edilen SGK prim teşviki uygulaması devreye girdi.

Bu doğrultuda 22.04.2021 tarihli ve 31462 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 7316 sayılı Torba Kanun’la 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu’na eklenen geçici 30’uncu madde ile bu işyerlerine yönelik kısa süreli de olsa sigorta primi teşviki getirildiğini açıklayan Giresun Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Çakırmelikoğlu, “Süreli bu teşvikten ilgili sektör mensuplarının yararlanmasının önemli olduğunu vurgulamak istiyoruz. Bu teşvikten faydalanabilecek sektörler ise şöyle tespit edilmiştir.

İşyerinin özel sektör işverenlerine ait olması, İşyerinin NACE Rev.2 Ekonomik Faaliyet Sınıflaması’na göre 56 kodunda, 61.90.05, 85.51.03, 93.11.01, 93.12.07, 93.13.01, 93.19.05, 93.21.01, 93.29.02, 93.29.03, 96.02.01, 96.04.01, 96.04.02 veya 96.04.03 kodunda faaliyet göstermesi, 2021/Mart ayına ait muhtasar ve prim hizmet beyannamelerinde 4447 sayılı Kanun kapsamında bildirilen sigortalıların olması, Muhtasar ve prim hizmet beyannamesinin yasal süresi içinde verilmesi, Tahakkuk eden primlerin yasal süresi içinde ödenmesi, Yasal ödeme süresi geçmiş sigorta primi, işsizlik sigortası primi, idari para cezası ile bunlara ilişkin gecikme cezası ve gecikme zammı borçlarının bulunmaması, Çalıştırdığı kişileri sigortalı olarak bildirmediği veya bildirdiği sigortalıları fiilen çalıştırmadığı yönünde herhangi bir tespitin bulunmaması şartları vardır.”