Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından yayınlanan 26.08.2020 tarihli ve 9127 sayılı kararda Giresun’da yaşanan sel ve heyelan felaketi sonucunda aşağıdaki kurul kararları alınmıştır.
Bu kapsamda;
– 01.01.2021 tarihine kadar geçerli olmak üzere, Giresun İlinde yerleşik kişilere yine o bölgede Bankaların Kredi İşlemlerine İlişkin Yönetmelik kapsamında yeni kullandırılacak veya yeniden yapılandırmaya tabi tutulacak kredilerin vadelerinin, aynı Yönetmeliğin “Konut, taşıt ve tüketici kredilerine ilişkin sınırlamalar” başlıklı 12/A maddesinin üçüncü fıkrasında belirtilen sürelere tabi olmaksızın, ödemesiz dönemlerin uygulanması da dahil olmak üzere bankalarca belirlenebilmesine,
– 01.01.2021 tarihine kadar geçerli olmak üzere Giresun İlinde yerleşik kişilere yine o bölgede, Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketlerinin Kuruluş ve Faaliyet Esasları Hakkında Yönetmelik kapsamında yeni kullandırılacak veya yeniden yapılandırmaya tabi tutulacak kredilerin vadelerinin, aynı Yönetmeliğin “Taşıt ve tüketici kredilerine ilişkin sınırlamalar” başlıklı 11/A maddesinin ikinci fıkrasında belirtilen sürelere tabi olmaksızın, ödemesiz dönemlerin uygulanması da dâhil olmak üzere şirketlerce belirlenebilmesine,
– 01.01.2021 tarihine kadar geçerli olmak üzere, Giresun İlinde yerleşik üye işyerlerince Banka Kartları ve Kredi Kartları Hakkında Yönetmelik kapsamında kredi kartları ile gerçekleştirilecek mal ve hizmet satımlarında, aynı Yönetmeliğin 26 ncı maddesinin yedinci fıkrası uyarınca, Kurul kararı ile belirlenen kredi kartlarında taksitlendirme sürelerinin bir kata kadar arttırılmasına,
– Yukarıda alınan kararların BDDK’ya bağlı Birliklerine duyurulmasına ve BDDK web sitesinde yayımlanmasına, karar verildiği ifade edilmektedir.
Üyelerimizin bilgisine sunulur.