22 Ağustos 2020 tarihinde yaşanan sel felaketi sonucu Giresun ilimizin tamamı mücbir sebep kapsamına alınmasından dolayı 6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanuna göre ödenecek vergi borçlarına tutarına bakılmaksızın likidite oranlarına göre faizsiz olarak 24 aya kadar TECİL ve TAKSİTLENDİRME imkanı getirilmiştir. Son müracaat tarihi 29 Ocak 2021 tarihi olarak belirlenmiştir.