Değerli Üyemiz,
TOBB İl Genç Girişimciler Kurulu ve TOBB İl Kadın Girişimciler Kurulu üye kayıtları 31 Aralık 2018 Pazartesi günü başlayacaktır. Üye kayıtları 17 Ocak 2019 Perşembe gününe kadar devam edecek olup, üye kayıt talepleri başvuru sırasına göre değerlendirmeye alınacaktır.
TOBB İl Genç Girişimciler Kurulu üyeliği için;
a) 18 yaşından gün almış, kırk yaşından ise gün almamış olmak,
b) Ticaret Siciline kayıtlı, gerçek kişi tacir veya tüzel kişilerin ortağı, yönetim kurulu üyesi, yöneticisi, genel müdürü veya murahhas azası olmak gerekmektedir.
TOBB İl Kadın Girişimciler Kurulu üyeliği için ise;
a) Ticaret siciline kayıtlı, gerçek kişi tacir veya tüzel kişilerin ortağı, yönetim kurulu üyesi, yöneticisi, genel müdürü veya murahhas azası olmak gerekmektedir.
Bu kapsamda, TOBB İl Genç Girişimciler Kurulu ve TOBB İl Kadın Girişimciler Kurulu başvurusu için aşağıdaki linkte bulunan formun doldurulması ve 17 Ocak 2019 Perşembe günü saat 17:30’a kadar iletisim@giresuntso.org.tr adresine e-posta yoluyla gönderilmesi gerekmektedir. Tüm üyelerimize saygıyla duyurulur.