Giresun’un iç bölgede yer alan ilçeleri Şebinkarahisar, Alucra ve Çamoluk bölgelerinde azalan ticaret hacminin esnaf göçünü tetiklediğini belirten Giresun Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Çakırmelikoğlu, tedbir alınmadığı taktirde yörenin geri gideceğini ifade etti.

Giresun Ticaret ve Sanayi Odası yönetim Kurulu Başkanı Hasan Çakırmelikoğlu;

“Kelkit havzasının en önemli ve doğal bitki örtüsüne sahip yöresi Şebinkarahisar, Alucra ve Çamoluk ilçeleri son dönemde ciddi sorunlar ile boğuşmaktadır. Kalkınmada istenen performansı gösteremeyen özel sektörün yavaş yavaş göç ettiği, sanayisinin olmadığı bölgenin acilen tedbir kapsamında ek planlamaya alınması gerekmektedir. Bölgenin vatandaş göçünün doğurduğu ciro kayıplarının esnaf göçünü de beraberinde getirdiği ortadadır. Bu kapsamda gereken acilen bölgeye Organize Sanayi Bölgesi yapılması, bölgenin üretim altyapısına yönelik tesislerin teşvik edilmesi şarttır. Aksi taktirde önümüzdeki ilk on yıllık dilimde yörenin kalkınmadan ziyade, kasabaya dönüşmesi daha muhtemel gözükmektedir. Geçici yatırımlar ile bölgenin kalkınamayacağının artık gözle görülür boyuta ulaştığı Kelkit Havzası dahilinde Giresun sınırları içinde öncelikle tarım ürünleri imalatına yönelik OSB oluşturulma, markalaşma ve kurumsallaşmanın da altyapısı teşvik edilmelidir.”