İlgi: TOBB’nin 20.04.2020 tarih ve 3882 sayılı yazısı,
İlgide kayıtlı yazıda, Vilnius Ticaret Müşavirliğimizin 16.04.2020 tarihli e-postasında belirtildiği üzere, Rail Baltica isimli Finlandiya, Estonya, Letonya, Litvanya ve Polonya’yı demiryolu hattıyla bağlamak için devam eden büyük bir demiryolu altyapı projesinin bulunduğu bildirilmekte olup, projenin 2026 yılında tamamlanmasının ve 5.8 milyar Euro’ya mal olmasının beklendiği belirtilmektedir.
Ayrıca, http://www.railbaltica.org/rail-baltica-launches-a-procurement-for-the-electrification-engineering-services/ adresinden de ulaşılabileceği üzere söz konusu projede enerji sistemleri için bir ihale açıldığı, ihaleye teklif verme süresinin 11 Mayıs’a kadar olduğu bildirilmektedir.
Yazıda devamla, ölçeği, kapsamı ve yapısı itibariyle ülkemiz müşavirlik ve müteahhitlik firmaları için oldukça ciddi fırsatlar barındırdığı ifade edilen projenin ihale şartlarına http://www.railbaltica.org/procurement/e-procurement-system/ adresinden ulaşılabileceği belirtilmektedir.
Söz konusu projenin ihale sürecinde Letonya’dan hukuki destek almak isteyen şirketlerimiz Birliğimiz web sayfası (www.tobb.org.tr) “Hizmetler” başlığı altındaki “Uluslararası İş İmkânları/Ülke Duyuruları/Letonya” bölümünden hukuk firmalarının listesine ulaşabilmektedir.
Bilgilerinize sunarız,
Saygılarımızla.