Plastik Poşetlerin Ücretlendirilmesi Uygulamaları Hakkında

241
Sayın Üyemiz,
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden alınan yazıda; Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın 27.12.2017 tarih ve 30283 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği dahilinde plastikten yapılmış, mal veya ürünlerin satış noktalarında tüketicilere taşıma amacıyla temin edilen saplı veya sapsız torbaların ambalaj olarak kabul edildiği hatırlatılmaktadır.
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nca belirlenen “Plastik Poşetlerin Ücretlendirilmesine ilişkin Usul ve Esaslar”ın Genel Esaslar başlıklı 5’inci maddesinde plastik poşetlerin yüzeylerinde yer alması gereken öğeler, kalınlıklarına dair parametreler ve barkod taşımaları hususlarında hükümler yer almakta olduğu, plastik poşetlerin ücretlendirilmesine tabi plastik poşetlerin söz konusu maddede yer alan bu hükümler doğrultusunda üretilmeleri gerektiği ifade edilmiştir.
Bu kapsamda, ücretlendirme uygulamasına tabi plastik poşetlerin söz konusu Usul ve Esaslarda belirlenmiş olan özelliklerde üretimi ve piyasaya sürülmesinin önem arz ettiği hususunu,
Bilgilerinize sunarız.
Saygılarımızla,