Pakistan Hüldâmetinin, ülkenin herhangi bir yerinde kurulacak minimum 100,000 bpd (günlük 100 bin varil) rafinaj kapasitesine sahip mevcut rafinerilerin genişletilmesi de dâhil olmak üzere tüm gelişim teknolojilerini (ikici el/yeniden yerleştirilmiş olmayan), Derin Dönüşüm Petrol Rafinerisi projeleri için teşvik paketini onayladığı belirtilmektedir. Teşvik Paketinin önemli özellikleri aşağıda açıklanmıştır:
  1. 20 yıl gelir vergisi muafiyeti verilecektir.
  2. Yeni rafineri projesi, 1968 Şirketlerin Karlan (İşçi Katılımı) Hareketi ve 1971 İşçilerin Refah Formu Emrinden muaf tutulacaktır.
  • Rafineri Projesinin inşaaîçılan ve diğer bütün insanları, proje tarafından makine, taşıt, tesis ve ekipman, Rafinerinin diğer balom ve tamiri ücretlerinden, vergilerinden, ek ücretlerden ve ithalat vergilerinden muaftır.
  1. Yabancı müteahhit ve alt müteahhitler ve onların mühendislik, tedarik, inşaat, işletmeye alma, işletme, Rafinerinin bakım ve tamiri İle ilişkili olan personelleri, tüm stopaj vergisi ve diğer tüm ücret, vergi, ek ücret, harç ve gümrük vergilerinden muaftır.
  2. Rafineri kurmak için yerel olarak imal edilen bina ve inşaat malzemesi, ekipmanı ve hizmetlerinin tedarikinde vergiye tabi satış vergisi ve tüketim vergisinden muaf tutulacaktır.
  3. Yeni Rafineri projelerine, mevcut mekanizmadan daha az avantajlı olmayacak bir fiyatlandırma mekanizması verilecektir.
vîi. Tek Nokta Demirleme (SPM), Dalgakıran, deniz/toprak altı boru hatlan ve benzeri projelerin altyapısında kolaylaştırma sağlanacaktır.
viii. Rafineri Projesinin ihracat İşleme Bölgesinde kurulması durumunda 1981 EPZA Kurallan kapsamındaki ihracat değerine uygulanan uygulanabilir kalkınma ek Ücretine muafiyet getirilecektir.
Hükümet, ayrıca iç kesimlerde petrol rafinesi projelerinin yapılması durumunda, lokasyonlar, ithal ham petrol aktarma boru hatlan ve depolan rafine projesinin bir parçası olarak entegre edecek ve ayrıca yukarıda bahsedilen teşviklerden yararlandırılacaktır.
Bütün makine, taşıt, tesis ve ekipman, ve mühendislik, tedarik, inşaat, işletmeye alma, işletme, Rafinerinin hakim ve tamiri ile ilgili diğer malzeme ve yedek parçaların geçici ithalatım yapan müteahhitler/alt müteahhitler tüm vergilerden, ek ücretlerden ve ithalat harçlarından muaftır.