Pakistan’ın sağlık sistemini geliştirmek konusunda geniş kapsamlı reform çalışmalarına başladığı ve bu çerçevede, Putıjab Hükümeti’nin, ambulans hizmeti programını geliştirmek için çalışma başlattığı bildirilmektedir.
Çalışma kapsamında 200 adet hayat destek ambulansının aci(-kurtarma filosu ve diğer programlara dahil edilmesi amacıyla alınmasının planlandığı ifade edilmektedir.
Punjab Hükümeti, Birincil & İkincil Sağlık Departmanı, Pakistan, Ulusal ve Uluslararası alanda faaliyet gösteren üreticilerden ve yetkili temsilcilerden aşağıdaki alanlarda ön-yeterlilik testine tabi tutulması amacıyla başvuru kabul edecektir.
  1. Komple ambulans tertibatları üreticiİeri/yetkilî temsilcileri,
  2. Taşıma aracım ambulansa çevirebilecek olan üreticiler/yetkili temsilciler,
  3. Ambulans yapımcıları ve yetkili ambulans temsilcileri.
Katılan firmaların yukarıda sayılan hususlarda geniş bir deneyime sahip olması gerekip, ulusal veya uluslararası alanda bu çerçevede büyük bir proje gerçekleştirmeye uygun olması beklenmektedir. Yabancı bir firma olması halinde Pakistan’da bir ortak firması olması gerekmektedir.
Ön koşullara ilişkin kapsamlı bilgiler (www.ppra.punjab.gov.pk) ve (www.pshealth.punjab.gov.pk) web sitelerinden temin edilebilecektir. Başvurular 26 Mart 2018 tarihi saat 11.00’e kadar (Pakistan standart zamanı), Birincil ve İkincil Sağlık Departmanı, 37-D Main Gulberg, Zafar Ali Yolu, Lahor, Pakistan.) gerçekleştiriimelidır. Ön şartlar ile ilgili incelemeler Punjab Hükümeti tarafından yapılacak olup, şartlara ilişkin bilgiler web sitesinde (www.ppra.punjab.gov,pk) yer almaktadır.