1. MSB Askerî Fabrikalar Genel Müdürlüğü’nün ilgi (a) Kanun’un 3’üncü maddesinin (b) bendi uyarınca yapacağı mal, hizmet ve danışmanlık hizmeti ile yapım işlerinde uygulanacak esas ve usullerin belirlendiği ilgi (b) Bakanlar Kurulu Kararı yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.
  2. Söz konusu Bakanlar Kurulu Kararına istinaden: Askeri Fabrikaların mal ve hizmet alımı yapacağı firmaları kalite, teknik yeterlilik, fin ansal güç gibi kriterleri sağlayan tedarikçilerden alabilmesi amacıyla onaylı tedarikçi havuzu oluşturabilmesine imkân tanınmıştır.
  3. MSB Askerî Fabrikalar Genel Müdürlüğüne onaylı tedarikçi olmak isteyen tedarikçilerin başvuruları 11 Nisan 2018 tarihinden itibaren alınmaya başlanmış olup, şuana kadar yapılmış olan başvuru sayısının yetersiz olduğu görülmüştür.
  4. 12.2019 tarihinden sonra ilgi (b).yakanlar Kurulu Kararında belirtilen tutarları aşan alıntıların “Belirli İstekliler Arasında İhale Usulüne” göre ve onaylı tedarikçilerden yapılması gerekmektedir.
  5. Askerî Fabrikalar Genel MüdürlüğüTıe bağlı Ülkemizin çeşitli illerinde faaliyet gösteren 27 Askerî
Fabrikaya, söz konusu fabrikaların f&aİiVfet alanları ile ilgili maî ve hizmet teslim etmek isteyebilecek üyelerinize, yukarıda açıklanan husuşîânn duyurulmasının Ülkemizin ve üyeleriniz menfaatine olacağı değerlendirilmektedir.