Sayın Üyemiz;

Ülkemizin gelecek beş yıl içinde ulaşmak istediği hedefleri ortaya koyacak olan On Birinci Ulusal Kalkınma Planı (2019-2023) hazırlıkları Kalkınma Bakanlığı önderliğinde geniş katılımlı Özel İhtisas Komisyonları ve istişare toplantıları ile başlatılmıştır. On Birinci Kalkınma Planı hazırlıkları kapsamında, yerel paydaşların, kadınların, gençlerin ve doğrudan vatandaşların kalkınma planı sürecine dâhil olması hedeflenmektedir.  Bu kapsamda toplumun tüm kesimlerinin plandan beklentileri ile katkılarını almak ve plana yansıtmak amacıyla 01-28 Şubat 2018 tarihleri arasında aktif kalacak http://kbanket.kalkinma.gov.tr/index.php/473257/lang-tr linkinte yer alan online anket çalışması düzenlenmektedir.

On Birinci Ulusal Kalkınma Planı (2019-2023) kapsamında anket dışında 19 Şubat 2018 tarih ve 9:30 – 12:30 saatleri arasında Giresun Amazon Aretias Oteli Toplantı Salonunda  kurum personelleri, vatandaşlarımız, kadınlar ve gençlere yönelik toplantı düzenlenecektir.  Toplantılara katılacak kişilerin en geç  18 Şubat 2018  tarihine kadarplanlama@doka.org.tr”    adresine Ad-Soyad, yaş, cep telefonu katılım ve sağlayacakları ili belirten bir e-posta göndererek veya telefon ile (0462 455 4023 – 0462 455 4056)  kayıt yaptırmaları gerekmektedir.