GİRESUN SANAYİ VE TEKNOLOJİ İL MÜDÜRLÜĞÜ
Ölçü Ve Ölçü Aletleri Periyodik Muayene Ve Damga Duyurusu

           3516 sayılı Ölçüler ve Ayar Kanunu kapsamına giren ölçü ve ölçü aletlerinin belirli sürelerde periyodik muayeneye tabi tutulması zorunlu olup, damga süreleri dolmuş ölçü ve ölçü aletlerinin periyodik muayenelerinin yaptırılması için ölçü ve ölçü aletleri sahiplerince beyanname verme süresi 28 Şubat 2023 Salı günü mesai bitiminde sona erecektir.

Buna göre iki yıllık periyodik muayene süresi dolmuş;

  • 1-Belediyelerce tespit edilecek yer ve günlerde kurulan üretici ve Pazarcılar tarafından malların doğrudan tüketicilere perakende olarak satıldığı açık veya kapalı pazar yerlerinde kullanılan ve tartım kapasitesi 2000 kg ve altında olan III ve IV üncü sınıf otomatik olmayan elektronik tartı aletleri;

2-Yay ve elektronik tertibatı bulunmayan tartım kapasitesi 2000 kg ve altında olan mekanik tartı aletlerinden;

  a) Masa Terazisi     b)Asma Terazi      c)Tek kollu Kantarlar       d)İbreli Teraziler

3- Uzunluk Ölçüleri (tek parçalı ağaç metreler)

4- Akıcı Maddeler için hacim ölçüleri

5- Kuru taneli maddeler için hacim ölçüleri

6-5 kg’a kadar 5 kg dahil hassas olmayan kütle ölçüleri için; Belediye Grup Merkezi Ölçü ve Ayar Memurluklarına;

  • I, II, III ve IV. Sınıf, Otomatik tartı ve Otomatik olmayan ve çekeri 2000 kg’a kadar olan tartı aletleri, Taksimetre, Takograf cihazları, Egzoz Gazı Emisyon Ölçüm Cihazları ile Isı Sayaçları için Yetkili Muayene Servislerine;
  • Su dışındaki sıvıların miktarlarının sürekli ve dinamik ölçümü için ölçme sistemleri (Akaryakıt, LPG vb. sayaçları), sıkıştırılmış doğal gaz (CNG) ölçme sistemleri, akaryakıt hacim ölçek kapları, motorlu taşıt lastiklerinin hava basıncı ölçümünde kullanılan cihazları, hassas kütle ölçüleri, 5 kg’dan yukarı kütle ölçüleri, demiryolu yük ve sarnıçlı vagonları, maksimum kapasitesi 2000 kg’ın üzerinde olan otomatik olmayan tartı aletleri ve aks kantarları için periyodik muayene başvuruları elektronik ortamda https://basvuruportal.tse.gov.tr adresli başvuru portalı üzerinden Türk Standartları Enstitüsü (TSE)’ye;
  • Naklimetre, hububat muayene aletleri ile 10 Yıllık Periyodik muayenesi dolmuş elektrik, su, gaz sayaçları için Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüklerine; müracaat edilmesi gerekmektedir.

            Muayene ve damgalarını yaptırmayanlar hakkında: 3516 sayılı Ölçüler ve Ayar Kanunu’nun 15. maddesinin (c) fıkrası  gereğince;

– Damgası kopmuş, bozulmuş, damga süresi geçmiş ölçü aletini kullanan kişiye, ölçü aletinin türüne ve kullanıldığı işin niteliğine göre 2.031,00 (ikibinotuzbir) Türk Lirasından, 40.611,00 (kırkbinaltıyüzyüzonbir) Türk Lirasına kadar idarî para cezası verilir.

(e) fıkrası gereğince;

– Ayarı doğru olmayan ölçü aletlerini kullanan kişiye, ölçü aletinin türüne ve kullanıldığı işin niteliğine göre 811,00 (sekizyüzonbir) Türk Lirasından 8.121,00 (sekizbinyüzyirmibir) Türk Lirasına kadar idarî para cezası verilir.

(j) fıkrası gereğince;

– Damgalanmamış ölçü ve ölçü aletlerini satan, satışa arz eden veya ticari ilişkide kullanan kişiye 40.611,00 (kırkbinaltıyüzonbir) Türk Lirasından 203.049,00 (ikiyüzüçbinkırkdokuz) Türk Lirasına kadar idarî para cezası verilir.

Ayrıca bu ölçü aletlerine el konularak mülkiyetinin kamuya geçirilmesine karar verilir.

Yine aynı kanunun 16. Maddesi gereğince;

– Ayarının doğru olmadığını bildiği aletle ölçü yapan ve bu suretle haksız menfaat temin eden kişi Türk Ceza Kanunu’nun dolandırıcılık suçuna ilişkin hükümlerine göre cezalandırılır.

           Bu bağlamda, muayene ve damgalama süresi dolan Ölçü ve Ölçü Aletleri için 28 Şubat 2023 Salı günü mesai bitimine kadar ölçü aletinin cinsine göre yukarıda belirtilen müracaat yerlerine ölçü ve ölçü aletinin cinsi, markası, numarası ve kapasitesi belirtilerek ve 29/12/2022 tarih ve 32058 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan muayene ve damgalama ücretinin ödendiğine dair makbuz eklenerek müracaat edilmesi gerekmektedir.

Periyodik muayene için zamanında müracaat etmeyenler hakkında, daha sonra müracaat etmiş olsalar dahi, damga süresi dolmuş ölçü aleti kullanma fiilinden dolayı, 3516 sayılı Kanun hükümlerine göre idari ve cezai işlem uygulanır. 

Periyodik muayenelerin yaptırılması sorumluluğu: 

Gaz, elektrik ve su sayaçlarında; bu sayaçları dağıtım ağında kullanan dağıtım şirketine veya dağıtımdan sorumlu işletmeye, dağıtım ağı dışında kullanılanlar ile diğer ölçü ve ölçü aletlerinde ise, 3516 sayılı Kanun kapsamında ölçü ve ölçü aletinden sorumlu kullanıcıya aittir.

Yetkili Yasal Metroloji Servislerine http://msurapor.sanayi.gov.tr  adresinden ulaşılabilir.

İl Müdürlüğümüze müracaatlar www.sanayi.gov.tr internet sayfamızdaki e-HİZMETLER bölümünden veya E-Devlet üzerinden çevrimiçi olarak yapılabilmektedir. https://dijitalbakanlik.sanayi.gov.tr

İlgililere Önemle Duyurulur. Giresun Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü (444 61 00)

Önceki İçerikGörele Ve Espiye-Tirebolu OSB’de Ödenek Beklentisi
Sonraki İçerikKadına Yönelik Şiddetle Mücadele Paneli Düzenlendi