Milli ekonominin gerekleri ve kamu yararına uygun olarak kullanılan her türlü ölçü ve ölçü aletlerinin doğru, ayarlı ve uluslar arası birimler sistemi doğrultusunda kullanılması kanun gereğidir.
Ölçüler ve Ayar Kanunu ve buna bağlı çıkarılan yönetmelikler uyarınca ellerinde 2016 yılı damgalı Ölçü Aleti bulunduran gerçek ve tüzel kişiler, 01 OCAK 2018 ve 28 ŞUBAT 2018 tarihleri arasında; Aşağıdaki Ölçü aletleri için Giresun Bilim, sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğüne beyanname vermeleri gerekmektedir.
 • Tartım kapasitesi 2000 kg’ın üzerinde olan otomatik olmayan tartı aletleri ( Yüksek Çekerli Basküller),
 • Akaryakıt Ölçek ve Sayaçları,
 • Tanker Sayaçları,
 • Elektrik ve Su Sayaçları,
Aynı tarihler arasında Belediye Başkanlığı Grup Ölçü Ayar memurluklarına verilecek ölçü aletleri ise;
 • Açık veya kapalı pazar yerlerinde kullanılan ve tartım kapasitesi 2000 kg ve altında olan, III. ve IV. sınıf otamatik olmayan elektronik tartı aletleri,
 • Tartım kapasitesi 2000 kg ve altında bulunan mekanik tartı aletleri (Masa terazileri, Asma teraziler, Tekkollu kantarlar, İbreli teraziler).
 • Uzunluk Ölçüleri, Akıcı Madde Ölçüleri,
 • Kuru Taneli Ölçü Aletleri.
Aynı tarihler arasında Muayene ve Damgalama Yetkisi almış, firma ve kuruluşlara beyannameleri verilecek ölçü aletleri;
-I.sınıf ve II,sınıf otomatik olmayan tartı aletleri (Elektronik, mekanik Hassas Terazi ve Tartılar),
 • Otomatik Tartı Aletleri,
 • Barkotlu ve Çıktı Alman Tartı Aletleri,
 • Taksimetreler,
 • Takograf Cihazları.
3516 Sayılı Ölçüler ve Ayar Kanununun 14 ve 15 inci maddeleri doğrultusunda yukarıda belirtilen süre içersinde yasal yükümlülüklerini yerine getirmeyen mükelleflere, 2018 yılı için Ölçü aleti başına 2.101,00 TL idari para cezası uygulanacaktır.