Milli ekonominin gerekleri ve kamu yararına uygun olarak kullanılan her türlü ölçü ve ölçü aletlerinin doğru, ayarlı ve uluslar arası birimler sistemi doğrultusunda kullanılması kanun gereğidir.
Ölçüler ve Ayar Kanunu ve buna bağlı çıkarılan yönetmelikler uyarınca ellerinde 2015 yılı damgalı Ölçü Aleti bulunduran gerçek ve tüzel kişiler, 01 OCAK 2017 ve 28 ŞUBAT 2017 tarihleri arasında; Aşağıdaki Ölçü aletleri için Giresun Bilim, sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğüne beyanname vermeleri gerekmektedir.
–    2000 kg’ın Üzeri Yüksek Çekerli Basküller,
–    Akaryakıt Ölçek ve Sayaçları,
–    Tanker Sayaçları,
–    Elektrik ve Su Sayaçları,
Aynı tarihler arasında Belediye Başkanlığı Grup Ölçü Ayar memurluklarına verilecek ölçü aletleri ise;
–    Masa Terazisi, Elektronik Terazi, İbreli Terazi, Asma Kantar,
–    2000 kg ve altında olan Mekanik Basküller,
–    Uzunluk Ölçüleri, Akıcı Madde Ölçüleri, Kuru Taneli Ölçü Aletleri.
–    Açık yada kapalı pazar yerlerinde kullanılan kapasitesi 2000 kg ve altı 3. ve 4. sınıf Otomatik olmayan elektronik tartı aletleri.
Aynı tarihler arasında Muayene ve Damgalama Yetkisi almış, firma ve kuruluşlara beyannameleri verilecek ölçü aletleri;
–    1. ve 2. sınıf Otomatik olmayan teraziler (Hassas Terazi ve Tartı aletleri)
2000 kg ve altında olan Otomatik olmayan 3. ve 4. sınıf elektronik teraziler,
–    Otomatik Tartı Aletleri,
–    Barkotlu ve Çıktı Alınan Tartı Aletleri
–    – Taksimetreler,
– Takograf Cihazları.
3516 Sayılı Ölçüler ve Ayar Kanununun 14 ve 15 mci maddeleri doğrultusunda yukarıda belirtilen süre içersinde yasal yükümlülüklerini yerine getirmeyen mükelleflere, 2017 yılı için ölçü aleti başına 1.835,00 TL idari para cezası uygulanacaktır.