Odamızın 11.Meslek Komitesinde gerçekleştirilecek olan 1 adet asil Meclis Üyesi,  2 adet yedek Meclis Üyesi seçimi 25 Eylül 2016 Pazar günü “Sultan Selim Mahallesi, Taşbaşı Sokak, No:4   28100 -Giresun” adresinde bulunan Giresun Ticaret ve Sanayi Odası Hizmet Binasının 1.kat toplantı salonunda yapılacaktır.
Seçim listesi Giresun Merkez İlçe Seçim Kurulu Başkanlığı’nın 06.09.2016 Tarih ve 119 sayılı yazısı gereği 17 Eylül 2016 tarihi ile 19 Eylül 2016 tarihleri arasında 3 gün süre ile Oda ilan yerinde ve Oda giriş bölümünde ilan edilmiştir. Giresun Merkez İlçe Seçim Kurulu tarafından kesinleşmiş olan seçim listesine göre 11.meslek grubunda yer alan 124 üyemiz seçimde oy kullanabileceklerdir.
Asil ve yedek Meclis üyeleri; şu anda meslek komitesi içerisinde görev yapan 4 meslek komitesi üyesi arasından seçileceklerdir. Seçimde sadece seçilme hakkına sahip ve aşağıda unvanları yazılı olan meslek komitesi üyeleri için oy kullanılabilecektir. Asil ve yedek meclis üyesi seçilme hakkı olan meslek komitesi üyeleri alfabetik sıraya göre şunlardır:
1.AYHAN KILIÇ
2.ELCAN GAZETE YAYIN DAĞITIM ÖDEME ARACILIK VE TAHSİLAT SİSTEMLERİ PAZARLAMA GIDA SANAYİ TİCARET LTD.ŞTİ.
3.TAMZARA ÇİFTLİĞİ GIDA TARIM HAYVANCILIK TURİZM ORMANCILIK DANIŞMANLIK İNŞAAT SANAYİ VE DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
4.SABRİ YILMAZ
Bununla birlikte Giresun Ticaret ve Sanayi Odası’nın 11.Meslek grubunda bulunan tüzel kişilerin 25 Eylül 2016 Pazar günü gerçekleştirilecek olan seçimde oy kullanabilmeleri için, Odamızın Ticaret Sicil Müdürlüğünden 23 Eylül 2016 Cuma günü mesai saati bitimine kadar (mesai saati 17:30’da sona ermektedir)  bir yetki belgesi almaları gerekmektedir. Aşağıda örneği bulunan ve İki nüsha doldurulacak olan yetki belgesi üzerinde tüzel kişilerin kaşesi olmalı ve yetkili kişi/kişiler  tarafından imzalanmış olmalıdır. Şahıs işletmelerinin ise oy kullanabilmeleri için yanlarında T.C.kimlik numaralarının yazılı olduğu nüfus cüzdanları ile seçim salonunda bulunmaları yeterlidir.
Yetki belgesi ve dilekçesi için tıklayınız

YETKİ BELGESİ 25 EYLÜL 2016 TARİHİNDE YAPILACAK OLAN GİRESUN TİCARET VE SANAYİ ODASI 11. MESLEK KOMİTESİ 1 ADET MECLİS ASİL, 2 ADET MECLİS YEDEK ÜYE SEÇİMİNDE OY KULLANACAK TÜZEL KİŞİ TEMSİLCİLERİ İÇİN GEÇERLİDİR
TİCARET SİCİL MÜDÜRLÜĞÜNE
GİRESUN
……………………sicil nolu…………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………..unvanlı şirketimizin tescil edilmiş ana sözleşmesi gereğince, şirketimizi temsil ve ilzama, bağlayıcı işlem yapmaya yetkili olan…………………………………………………………T.C. Kimlik numaralı………………………………………………………………..25 Eylül 2016 tarihinde yapılacak olan Giresun Ticaret ve Sanayi Odası 11. Meslek Komitesi 1 adet Meclis Asil, 2 adet Meclis Yedek üye seçiminde şirketimiz adına oy kullanacaktır.
 Gereğini arz ederim
Kaşe, Tarih :
Yetkili İmza Sahiplerinin
Adı Soyadı ve İmzaları
                                                               YETKİ BELGESİ
…………………………T.C. kimlik numaralı……………..…………………..…….yukarıda sicil numarası ve unvanı yazılı şirketi temsil ve ilzama, bağlayıcı işlem yapmaya yetkilidir.
Ticaret Sicil Müdürü/Müdür Yrd.
Adı – Soyadı
İmza – Tarih – Mühür
Not: 1) Yetki Belgeleri Harca Tabidir.
2) Dilekçeler münferit yetkiye sahip olanlar tarafından tek başına, müşterek yetkiye sahip olanların ise tümü tarafından imzalanır.
 3) İki (2) nüsha halinde düzenlenerek müdürlüğümüze getirilmelidir.