Değerli Üyemiz;

7256 sayılı “Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun” kapsamındaki Oda ve Borsa alacakları için yapılandırma başvuru tarihinin son günü 31.01.2021, ilk taksit ödeme tarihinin son günü ise 28.02.2021 olarak tespit edilmiştir. Öte yandan, 30.12.2020 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan 3343 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı gereği, bu süreler birer ay uzatılmış ve söz konusu karar gereği, 7256 sayılı Kanun çerçevesinde, Odamıza aidatları yapılandırmadan faydalanmak isteyen üyelerimiz için son başvuru gününün 28.02.2021, ilk taksit ödemesi için ise son günün ise 31.03.2021 olduğu hususunu önemle hatırlatırız.